Como se fala "temporary" em húngaro

EN

"temporary" em húngaro

EN temporary
volume_up
{adjetivo}

Temporary EU working restrictions for Bulgarian and Romanian nationals
Átmeneti uniós munkavállalási korlátozások a bolgár és román állampolgárok esetében
We are fully aware of the fact that this is only a temporary solution.
Teljesen tisztában vagyunk a ténnyel, hogy ez csupán átmeneti megoldás.
Many homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
Sok hajléktalan ember számára a mobil házak nyújtanak átmeneti szállást.
6. mobile resources for temporary storage of recovered hydrocarbons;
6. a visszanyert szénhidrogének ideiglenes tárolását biztosító mobil lehetőségek;
This puts the airlines' temporary loss of income into perspective.
Ez más megvilágításba helyezi a légitársaságok ideiglenes jövedelemveszteségét.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Valóban ideiglenes problémáról van szó, és van rá gyakorlatias megoldás.

Sinônimos (inglês) para "temporary":

temporary

Exemplos de uso para "temporary" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn particular, these deficits will always have to be close and also temporary.
Az ilyen hiánynak mindig korlátozottnak és egyben ideiglenesnek kell lennie.
EnglishYour brother declared himself temporary ruler in the King's absence from the throne.
Az öcséd bejelentette, hogy a király akadályoztatása idejére ő a megbízott uralkodó.
EnglishBut the scholars seem satisfied... with the temporary guy they appointed.
De az oktatók úgy látom elégedettek... az idéglenes fickóval akit odarendeltek.
EnglishThe printed card of Curry, Insurance Agent, was only a temporary measure.
A névjegy, a Curry névvel stb. csak időszakos megoldásként jöhetett számításba.
EnglishThree temporary workers died while testing a lifeboat, and 16 workers were injured.
Három ideiglenesen foglalkoztatott munkás halt meg egy mentőcsónak tesztelése közben.
EnglishUntil this is resolved I've provided temporary quarters for you and your staff.
Míg az esetet nem tisztázzuk, megnyittattam egy-egy szálláshelyet önnek és az embereinek.
EnglishAutomatically accept temporary cookies meant to expire at the end of the current session.
A böngészési folyamat végéig létező cookie-k automatikusan legyenek elfogadva.
EnglishTemporary employment agencies employ some three million people in the European Union.
A munkerő-kölcsönző cégek közel három millió embert foglalkoztatnak az Európai Unióban.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
A gazdaságok stabilizálását célzó intézkedéseink jórészt esetlegesek, ideiglenesek voltak.
EnglishSecondly, I would like to restate here that these measures are indeed temporary.
Másodsorban, szeretném ezúttal ismét hangsúlyozni, hogy az intézkedések valóban ideiglenesek.
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Ha senki, akkor a mindenki által vágyott bővítés átmenetileg leáll.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Ezek a megállapodások pontosan ezért csak ideiglenesek a teljes körű megállapodás megkötéséig.
EnglishIt was only a temporary check, so the branch had broken, but it showed how close they were.
Az ág mindjárt el is roppant, de látszott, mennyire közel vannak a földhöz.
EnglishFew folk, however, considered the peace other than temporary and highly fragile.
Ennek ellenére voltak olyanok, akik a békét csupán átmenetinek és felettébb ingatagnak tartották.
EnglishAttach temporary name label when hovering mouse over an object?
Jelenjen meg egy rövid időre címke, amikor az egérmutató egy objektum fölé ér?
EnglishAs for Voldarr An aberration, a temporary delusion under the influence of the neutrinos.
Aberráció, a neutrínók hatására bekövetkezett időszakos hallucináció.
English'That is temporary annoyance, the passing irritation of foreseen disappointment.
Illékony frusztráció, a bekalkulált csalódás múló bosszúsága.
EnglishWe have included temporary work agencies in the scope of the directive.
Az irányelv hatályát kiterjesztettük a munkaerő-kölcsönző cégekre is.
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Azt szeretném kérni, hogy az ebben az esetben nyújtott eseti segítség állandó segítséggé is váljon.
EnglishHe nipped on the light switch in his office and laid the attache case on the temporary desk.
Irodájában felkapcsolta a lámpát, és aktatáskáját az íróasztalra tette.