Como se fala "strait" em húngaro

EN

"strait" em húngaro

volume_up
strait {subst.}

EN strait
volume_up
{substantivo}

strait (também: channel, cove, neck, sound)
On the prow of that stone ship in the centre of the strait, and seemingly a part of it, a shaped and geometrical outcrop of the naked rock, stood the pueblo of Malpais.
A tengerszoros közepén, annak a kőhajónak az orrában s mintegy annak részeként, a puszta szikla megformált, mértani alakzata gyanánt terült el Malpais települése.
strait (também: cove, pass, narrows, tight)
volume_up
szoros {subst.}
And then the Old Dog turned eastward toward the Bering Strait-and home.
Az Old Dog keletre fordult, a Bering-szoros irányába - hazafelé.
The largest Torres Strait island lies only 10 miles from Australia.
A Torres-szoros legnagyobb szigete mindössze 16 km-re fekszik Ausztráliától.
A Gibraltári-szoros átszelése
strait (também: need, predicament, sod, fix)
strait (também: tight)
volume_up
fukar {subst.}
strait
volume_up
keskeny {subst.}
How narrow is the gate, and strait is the way that leadeth to life: and few there are that find it!
Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják.
For strait is the gate, Momma said grimly in the taxi, and at home she had sent Carrie to the closet for six hours.
"Mert szoros a kapu és keskeny az út", mondta Mami a taxiban, otthon pedig hat órára a cellájába zárta.

Sinônimos (inglês) para "strait":

strait

Exemplos de uso para "strait" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey crossed the strait without incident and turned northward along the coast.
Gond nélkül végigértek a kikötőszoroson, és északnak fordultak a partok mentén.
EnglishA whole line of vessels stretching from the North Balabac Strait to Zamboanga.
Egy egész sor hajó egy vonalban az északi Balabac-szorostól Zamboangáig.
EnglishThe Freya moved slowly and sedately through the Strait of Hormuz and into the Persian Gulf.
A Freya lassan és megfontoltan haladt át a Hormuzi-szoroson, be a Perzsa-öbölbe.
EnglishAlaska established itself across the strait on the opposite Siberian coast.
A koiszan nyelvek eloszlása még ennél is drámaibb eseményekről tanúskodik.
EnglishThe voyage across the mouth of the Arcian Strait passed without incident.
Az utazás az Arciai-szoroson keresztül ezúttal eseménytelenül zajlott le.
EnglishTHE MESA was like a ship becalmed in a strait of lion-coloured dust.
A mesa olyan volt, akár egy hajó, amely rőt portengerben futott zátonyra.
EnglishThat is how the Malacca Strait got rid of pirates a few years ago.
A Malacca-szorosban ezzel a módszerrel szabadultak meg a kalózoktól néhány évvel ezelőtt.
EnglishSince the nuclear explosion in the Palawan Strait there had been a panic throughout the islands.
A Palawan-szorosnál bekövetkezett nukleáris robbanás óta a szigeteken pánik uralkodott.
EnglishThe point is how to prevent disasters like the one which happened in the Strait of Kerch.
A kérdés az, hogy hogyan lehet megelőzni a Kercsi-szorosban történtekhez hasonló katasztrófákat.
EnglishAs he was speaking, the Freya was steaming through the Sunda Strait.
Mialatt Visnyajev beszélt, a Freya átpöfögött a Szunda-szoroson.
EnglishHe had imprisoned them in political and financial strait-jackets.
Hari politikai és financiális kalodába záratta ezeket a világokat.
EnglishWe'd barely make it back across the Bering Strait, but we'd do it.
Arra már nem futná, hogy Eielsonba visszatérjünk, ezt garantálom.
EnglishMaybe you want some more strait-jacket, he sneered.
Talán azt akarja, hogy megint kényszerzubbonyt adjak magára? horkantotta.
EnglishShe links up with a 688 when she clears the strait for some noise checks, then clears to her patrol area.'
Egy darabig egy 688-assal fognak gyakorlatozni, aztán őrjáratra indul.
EnglishI ain't a trick-cyclist an' I ain't got a strait-waistc't wiv me.'
Nem vagyok díjbirkózó, és kényszerzubbony sincs nálam....
EnglishI thought you plied the Arcian Strait and the Inner Sea.
Azt hittem, csak az Arciai-szoroson és a Belső-tengeren hajózik.
English'Maybe they're just trying to clear the strait as quick as they can.'
- Gondolom, mielőbb át akarnak jutni a szoroson.
EnglishI gave just two examples: one on the Strait of Messina and the other on the River Seine a few days ago.
Csak két példát említettem: a balesetet a Messina-szoroson, és a másikat a Szajnán pár nappal ezelőtt.
EnglishI didn't need a psychoanalyst, I needed a strait-jacket.
Nem pszichoanalitikus kell nekem, hanem kényszerzubbony.
EnglishI've seen strange things happen in the Strait.
És ami azt illeti,...sok furcsa dolgot láttam már a szorosban.