Como se fala "slave" em húngaro

EN

"slave" em húngaro

volume_up
slave {subst.}

EN slave
volume_up
{substantivo}

slave (também: thrall, serf)
volume_up
rabszolga {subst.}
It was the Greek slave who had just been threatened with starvation by his Master.
A görög rabszolga volt, akit gazdája éheztetéssel fenyegetett.
An Indebted as if that could make you less in the eyes of another slave.
Egy Adós mintha ettől kevesebb lehetnél egy másik rabszolga szemében!
They were interrupted by the broken-winged slave, Lorn.
Beszélgetésüket a törött szárnyú rabszolga, Lorn érkezése szakította félbe.

Sinônimos (inglês) para "slave":

slave

Exemplos de uso para "slave" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTheyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Kik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
EnglishYou will bind him to you with such spells that he is your slave, body and soul.
Olyan bűbájt kell bocsátanod rá, hogy a rabszolgád legyen testestől, lelkestől.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
EnglishAlive, while I played the acolyte, the slave, the eternal guardian of the tomb!
Élt, miközben én a szerpapot, a rabszolgát, a temető örökös őrét játszottam!
EnglishSejanus was at any rate the son of a knight; Macro's father had been born a slave.
Sejanus legalább lovagi családból származott, míg Macro apja rabszolgának született.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
A kizsákmányolás és gyermekmunka feltételei között néha rabszolgamunkára is van példa.
EnglishYour arrogance told you the demon was so afraid of you he would be your obedient slave.
Úri kedved úgy tartotta, hogy ezzel a repülő koporsóval ijessz az ellenségedre.
English`Yes, come in, please, there's been an accident,' he said to the young slave boy.
Elnyúlva hevertem a széken, mikor megláttam, épp az ajtót nyitotta ki.
EnglishI expect that your mother will be captured and sent into South Ulfland as a slave.
Feltételezem, anyádat elfogták, és elküldik Dél-Ulflandba rabszolgának.
EnglishIf you wanted a spineless lap-slave, Vangerdahast, you shouldn't have chosen me.
Ha attól a férfitól kell is megvédenem Cormyrt, aki naggyá tette azt, akkor is állok elébe.
EnglishIt appeared as if those Rebel ships wanted to rescue your Calamarian slave.
Úgy tűnik, mintha a Lázadók ki akarták volna szabadítani a maga kalamári rabszolgáját.
EnglishThe obliteration of the names, the binding of a new name, the making of a slave.
A nevek eltörlése, az új név hozzárendelése, rabszolgasorba taszítás.
EnglishSeven months gone with her latest, and walking on foot, like a slave woman, poor lady.
Pedig hetedik hónapban van, és úgy gyalogol, mintha csak rabszolganő lenne.
EnglishYou speak to save the slave woman, the emperor said in a rough whisper.
Azért mondod ezt, hogy megmentsd a rabszolgalányt suttogta a császár rekedt hangon.
EnglishA Belgian man and his 15 year old love slave with web feet was looting the accident scene.
Egy belga férfi és 15 éves szex rabszolgája a baleset helyszínén fosztogattak.
EnglishIf caught he would be beaten and shot without trial, or sent to a slave labor camp.
Ha elkapják, összeverik, és tárgyalás nélkül agyonlövik, vagy kényszermunkatáborba küldik.
EnglishJust as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.
Éppen amikor a játék szerkezete áttöltödött volna belöle a többiekbe.
English`Your slave,' Armand whispered with a deep intake of breath that was passionate.
A rabszolgád suttogta Armand, s szenvedélyes sóhaj hagyta el ajkát.
EnglishIf one was not going to kill a slave, what value incapacitating them?
Ha valaki nem akar megölni egy rabszolgát, ugyan mi értelme munkaképtelenné tenni?
EnglishTasnya did not disappoint her slave, though her voice dripped with irony.
Tasnya nem is hagyta cserben a szolgáját, bár hangja ironikusan csengett.