Como se fala "to set in motion" em húngaro

EN

"to set in motion" em húngaro

EN to set in motion
volume_up
{verbo}

Exemplos de uso para "to set in motion" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishShe was determined to set in motion Orley's and Creideiki's Trojan Seahorse plan.
A nő elszánta rá magát, hogy beindítsa Orley és Creideiki "Trójai Víziló" tervét.
EnglishLet us hope that they do not set in motion a spiralling and sudden increase in all prices.
Reméljük, hogy nem indítják el az összes ár spirális és hirtelen növekedését.
EnglishInstead, an interim decision should be taken, which can set in motion the conciliation process.
Legyen interim döntés, amellyel elindulhat az egyeztetési folyamat.
English. - The nuclear crisis in Japan set into motion a number of ideas that amount to an irrational tsunami.
írásban. - A japán nukleáris válság hatására megindult az elképzelések szökőárja.
EnglishBut now the ultimate extension of Crystal Night was set in motion.
De most elkövetkezett a Kristályéjszaka utolsó szakasza.
EnglishDisaster relief must be set in motion extremely quickly.
A lehető leggyorsabban meg kell kezdeni a katasztrófa-elhárítást.
EnglishAll the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Valamennyi elindított intézkedés arra irányul, hogy teljesüljön ez a cél, és gyorsabb eredmények szülessenek.
English(CS) Mr President-in-Office of the Council, I will continue with the Czech theme that has been set in motion here.
(CS) Soros tanácsi elnök úr! Szeretném a megkezdett cseh témát folytatni.
EnglishThe ultimate fragility of the peace process that has been set in motion is demonstrated by current events in Abyei.
A megindult békefolyamat fokozott törékenységét tükrözik az Abyeiben jelenleg zajló események.
EnglishHowever, I will say it once again: if any new findings come to light, the process will be set in motion.
És még egyszer hangsúlyozom: ha bármiféle új felismerés kerül napvilágra, a folyamatot azonnal elindítjuk.
EnglishIn the case of procurements of up to EUR 249 000, no formal applications procedure needs to be set in motion.
A legfeljebb 249 000 EUR összegű beszerzések esetében nem kell hivatalos pályázati eljárást indítani.
EnglishNobody knows, and a couple of months ago, we did not even know that such a domino effect could be set in motion.
Senki nem tudja, és egy néhány hónappal ezelőtt azt sem tudtuk, hogy egy ilyen dominóhatás elindulhat.
EnglishThat, as you know, was set in motion back then on the initiative of Parliament, so the possibility exists.
Ez, amint azt Ön is tudja, akkoriban a Parlament kezdeményezésére elindult, a lehetőség tehát rendelkezésre áll.
EnglishWhat machinations had Weir set in motion?
Vajon milyen titokzatos gépezeteket lendített mozgásba Weir?
EnglishFacilities such as this should not be set in motion.
Az ilyen gyakorlatot nem engedhetjük szabadjára.
EnglishHe set in motion a device to draw off the liquid and presently the body lay stark to the direct rays.
Beindított egy berendezést, az leszívta a folyadékot, és a test hamarosan pucéran feküdt ott, kitéve a közvetlen fénynek.
EnglishLittle did he realize the extraordinary chain of events he was about to set into motion with that slight nod of his head.
Sejtelme sem volt a rendkívüli események láncolatáról, amelyet ezzel a kis fejmozdulattal mozgásba hozott.
EnglishThis could have produced cost savings that would have been much more beneficial than the measures we have now set in motion here today.
Ez költségmegtakarítást eredményezett volna, ami előnyösebb lett volna, mint a ma útjára indított intézkedések.
EnglishOther plans must be set in motion.
EnglishFor us, the question was whether measures - such as the Services Directive in the past - could still be set in motion at all.
Számunkra az volt a kérdés, hogy egyáltalán kezdeményezhetők-e még intézkedések, mint például a korábbi szolgáltatási irányelv. Nem.