Como se fala "sacrilege" em húngaro

EN

"sacrilege" em húngaro

EN sacrilege
volume_up
{substantivo}

sacrilege (também: profanity)
Tisztában van a szentségtörés jelentésével?
Elkövettem a szentségtörés bűnét?
Why, after so many years, should the memory of refusal and sacrilege strike inward at her very soul?
Vajon ennyi év után miért hasít még mindig a lelke közepébe a visszautasítás és a szentségtörés emléke?

Sinônimos (inglês) para "sacrilege":

sacrilege

Exemplos de uso para "sacrilege" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn deliberate sacrilege, and in old-fashioned rigor, they lie beneath the stones of the church.
Tudatos szentségtörésből és régimódi regula szerint a kápolna kőpadlója alatt fekszenek.
EnglishHe regretted the sacrilege, but there was no other choice.
Sajnálta, hogy meg kell szentségtelenítenie, de nem volt más választása.
EnglishFor you have brought hither these men, who are neither guilty of sacrilege nor of blasphemy against your goddess.
Ide hurcoltátok ezeket az embereket, noha nem templomrablók és istennőnket sem káromolták.
EnglishThen the soldiers, the sacrilege.
Aztán látta a katonákat és a szentségtörést.
EnglishSuffice it to say that it spared neither matrons nor nuns, and spread adultery and sacrilege everywhere.
Elég, ha annyit mondok, hogy nem kíméltem még a matrónákat és az apácákat sem, és nem rettentem meg sem a házasságtöréstől, sem a szentségtöréstől.
EnglishWas he outraged by the sacrilege?
EnglishAnd in order to make it even more exciting, he added a bit of sacrilege to the rest of the fun, and he brings out the temple vessels.
És hogy egy kicsit izgalmasabbá tegye, egy kis szentségtöréssel fűszerezte a mulatságokat, és kihozta a templomi edényeket.
English`You talk of sacrilege!'
EnglishAll the bloodthirsty ambition, all the execrable sacrilege that had smoldered in the breasts of the Renaissance popes, now appears on the brow of this son of Loyola.
Mindama vérgőzös, szentségtörő, gálád ösztön, mely a reneszánsz pápák ismertető jegye volt, most íme, itt van, eme jezsuita homlokára írva.
EnglishI know that saying so is tantamount to sacrilege, but the EU simply cannot continue to allow the market to take precedence over a progressive environmental policy.
Tudom, hogy az, amit mondok, szentségtöréssel ér fel, de az EU egész egyszerűen nem engedheti tovább, hogy a piac elsőbbséget élvezzen egy progresszív környezetvédelmi politika felett.
EnglishLord, Thou lookest with kindness upon this man polluted by adultery, sacrilege, and so many crimes, and Thou turnest away from me, who have always kept Thy commandments!
- Uram, te szelíden tekintesz erre az emberre, akit annyi bűn szennyez, erre a házasságtörőre, erre a szentségtörőre, tőlem pedig, aki mindig megtartottam parancsolataidat, elfordulsz.