EN

quarter {substantivo}

volume_up
1. geral
quarter (também: back, hindquarters)
quarter (também: breech, rear, rump, haunch)
quarter (também: clemency, mercy, pity)
quarter (também: clemency, grace, mercy)
This was clearly going to be a war where no quarter was given, where conquest and annihilation were, for the Letherü, synonymous.
Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy ez egy olyan háború lesz, melyben nincs kegyelem, ahol a hódítás és népirtás a letherek számára mindenképpen egyet jelent.
quarter (também: clime, land, landscape, scene)
quarter (também: corner)
The ship, an enormous gray plate nearly a quarter of a mile across, had torn through the dead trees at the center of the swamp, exploding them and casting the splintery fragments in every direction.
A hajó, egy majdnem negyed mérföld átmérőjű, gigászi, szürke korong áttört a posvány halott fáin, szétrobbantotta, majd a négy égtáj felé szórta szilánkjaikat.
quarter (também: hindquarters, hams)
quarter (também: side, lateral wall)
quarter
quarter
quarter (também: semester, term)
If the European Parliament is involved in the process in a way that is commensurate with its significance, it is impossible to finish the process before the end of the second quarter.
Ha az Európai Parlamentet súlyának megfelelően bevonjuk a folyamatba, lehetetlen, hogy még a félév vége előtt a végére érjünk az eljárásnak.
quarter
quarter (também: section)
A quarter mile off were the faint broadcasts of elephant, wapiti, giant cats...
Negyed mérföld távolságból elefántok, wapitik, ragadozó nagymacskák jelei érkeztek hozzá.
The call from Somerset House came for Superintendent Thomas at a quarter past ten.
Thomas főfelügyelőt negyed tizenegykor hívták föl a Somerset House-ból.
At quarter past two they returned to the Jag, sober but queasy.
Negyed háromkor visszamentek a kocsihoz józanul, de hányingerrel küszködve.
Nem negyed dollár volt mondta Otis.
Caddy, fetch my ball in under ten seconds and there's a quarter in it for you.
Labdaszedő, hozza a labdámat, szedje a lábát, és egy negyeddolláros üti a markát.
These fillings had been done only the week before, and they were still as fresh and shiny as newly minted quarters.
Éppen az elmúlt héten járt a fogorvosnál, s a tömés még olyan frissen fénylett, mint a most vert negyeddolláros.
They ordered coffee, and at exactly nine Mitch returned to the lounge, to the machine, where he nervously inserted six quarters and pulled the lever under Marlboro Lights, in memory of Eddie Lomax.
Pontban kilenckor Mitch átment a bárba, az automatához, amibe idegesen beletett hat negyeddolláros érmét és meghúzta a Marlboro Lights alatti kart.
quarter
quarter
This, then, is a major dialogue that is going to take up this last quarter.
Ez egy nagyszabású párbeszéd, amely el fog tartani az utolsó negyedév végéig.
(e) a quarter means a period of three months beginning on 1 February, 1 May, 1 August or 1 November.
e) "negyedév": február 1-jén, május 1-jén, augusztus 1-jén vagy november 1-jén kezdődő három hónapos időszak.
I think the crisis in Europe was precipitated by the increase in the European Central Bank's interest rate at the end of the last quarter.
Úgy gondolom, hogy Európában a válságot felgyorsította az Európai Központi Bank kamatlábainak utolsó negyedév végén történő emelése.
quarter
I shall be with you in about a quarter of an hour's time, he announced.
Körülbelül egy negyedóra múlva ott leszek közölte.
Within a quarter hour, the smell of baking bread started to fill the still aira wholesome smell.
Újabb negyedóra elteltével kellemes pékillat kezdte elárasztani a negyedet.
In a quarter of an hour or so we were back at the physician's house.
Körülbelül negyedóra múlva már a doktor házában voltunk.
quarter
quarter
quarter
quarter (também: section of a town)
quarter
4. unidade de medida
quarter
quarter
quarter (também: two bits)
quarter
quarter
quarter

Exemplos de uso para "quarter" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishRemember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
Ne felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
EnglishIt was the usual place to quarter a foreign national the CIA wanted to protect.
Általában itt szállásoltak el olyan külföldieket, akiket a CIA meg akart védeni.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
EnglishThis is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.
Ez az összeg ezekben az országokban a havi keresetek negyede, van ahol harmada.
EnglishLow down on the north face, the glare and blare of the club quarter was awakening.
Az északi oldal legalsó felén a klubnegyed fényei és hangjai ébredezni kezdtek.
EnglishBy twelve o'clock, when the postman reaches that quarter, Eugene received a letter.
Délfelé, amikor a levélhordók a Panthéon környékét járják, Eugène levelet kapott.
EnglishIt seems now that Mr Ackroyd was murdered, not at a quarter to ten, but before.
Úgy látszik, hogy Mr. Ackroydot nem háromnegyed tízkor gyilkolták meg, hanem előbb.
EnglishBut rioting broke out in that particular quarter and the police closed the road.
De akkorra már nagy zavargás volt az utcán, és a rendőrség elzárta az utat.
EnglishThe windows of her French Quarter apartment were wide open to the little courtyard.
A Francia Negyedben levő lakásának ablakai sarkig ki voltak tárva az apró udvarra.
EnglishIn Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
Európa összes gázfogyasztásának mintegy egynegyedét Oroszországból importálja.
EnglishThe bolt, a quarter inch of steel in diameter, showed no signs of loosening.
A retesz, egy centiméter átmérőjű acélrúd, semmi jelét nem mutatta, hogy engedne.
EnglishThe same 30% of eurosceptics attracts interest from another quarter, however.
Ugyanez a 30%-nyi euroszkeptikus ugyanakkor más oldalról is érdeklődésre kelt.
EnglishOnly a quarter of the planet's human population worked closely with the sea.
A bolygó emberlakosságának csak a negyedrésze dolgozott szorosan véve a tengerrel.
EnglishEvery quarter of an hour the prevailing perfume of the room was automatically changed.
Minden negyedórában automatikusan kicserélték a teremben uralkodó parfümillatot.
EnglishThe Germans would exhibit both par excellence only one quarter of a century later.
A németek mindkettőt par excellence mutatták be alig negyedszázaddal később.
EnglishNo doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
Semmi kétség, bizonyos körökben az ilyen tevékenységet még prémiummal is jutalmazzák.
English'We were returning from the Watt Street Mission about a quarter to nine o'clock.
Háromnegyed kilenc tájban jöttünk vissza a Watt Street-i missziós házból.
EnglishNeither of us said anything until we were within a quarter of a mile of the house.
Mikor már csak vagy ötszáz méterre voltunk a háztól, Gabriella megszólalt.
EnglishAt the stroke of the gong it was five thirty-one and one quarter, Eastern Standard Time.
A gongütés öt óra harmincegy perc tizenöt másodpercet jelzett helyi idő szerint.
EnglishAnd I suppose she turned you inside out in the first quarter of an hour?
Feltételezem, hogy már az első negyedórában töviről hegyire kikérdezett mindent?