EN

professionalism {substantivo}

volume_up
professionalism
The operations have some of the earmarks of professionalism, but not enough of it to matter.
Az akciók magukon viselték némi professzionalizmus nyomát, de ami azt illeti, nem sokat.
Neutrality and professionalism also include the fact that we work only on the basis of proof.
A semlegesség és a professzionalizmus magában foglalja azt is, hogy mi kizárólag bizonyítékok alapján dolgozunk.
In terms of Iyrical craftsmanship and sheer songwriting, this album hits a new peak of professionalism.
Szövegírói szempontból... ez a lemez a professzionalizmus új csúcsait verdesi.
professionalism

Sinônimos (inglês) para "profession":

profession
English

Exemplos de uso para "professionalism" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAll he could do was watch, and trust to the professionalism of Covington's Team-1.
Nem tehet többet, mint azt, hogy figyel és bízik Covington 1-es egységének tudásában.
EnglishI would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Szeretném elismerésemet kifejezni a svéd elnökség nagyfokú szakmai hozzáértését illetően.
EnglishThis will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Ez biztosíthatja a szakértelmet, a hatékonyságot és az egyedi jelleget.
EnglishIt required all of Platonov's professionalism not to react visibly to that statement.
Platonovnak minden erejére szüksége volt, hogy egy arcizma se ránduljon erre a kijelentésre.
EnglishMontenegro must do more in terms of freedom, plurality and professionalism of the media.
Montegrónak többet kell tennie a média szabadsága, pluralitása és szakszerűsége terén is.
EnglishYet, under that surface professionalism, deep down, she sensed that he was attracted to her.
Azonban a szakmaiság felszíne alatt mélyen Laura érzékelte, hogy a férfi vonzódik hozzá.
EnglishOne of the few things he could depend on was Nancy Cummings' professionalism.
- Ha valakire lehetett számítani, akkor az Nancy Cummings volt.
EnglishTheir weapons point to some measure of training and professionalism.
- A fegyverük bizonyos mértékű kiképzésre és professzionalizmusra utal.
EnglishHowever, Piia Kauppi has also shown her professionalism in discussions over many other reports.
Piia Kauppi sok más jelentésről folytatott tárgyalás során is tanúsította szakértelmét.
EnglishLet us leave it to those whose job it is and who do it with professionalism: journalists.
Hagyjuk azokra, akiknek ez a dolga, és akik profi módon el is tudják végezni: az újságírókra.
EnglishKGB could do a job like this with consummate professionalism, almost like stage magicians.
A KGB nagyon értett a szervezéshez, jobban, mint egy szemfényvesztő.
EnglishI congratulate the army on its professionalism in protecting the Republic's institutions.
Gratulálok a hadseregnek a köztársaság intézményeinek védelme során tanúsított hozzáértéséhez.
EnglishNo, this double killing had every hallmark of professionalism.
Nem, ez a kettős gyilkosság magán viselte a profi elkövetés minden jegyét.
EnglishIf trouble came, professionalism was the only thing they had going for them.
Egy gépkocsi motorjának hangja szivárgott ki a fák közül.
EnglishAll of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Mindannyian fáradhatatlanul dolgoztak, és nagy szakértelemről és hozzáértésről tettek tanúbizonyságot.
EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
Szakmai profizmusukból sok parlamenti képviselő tanulhatna.
EnglishThat was where the Bureau's customary professionalism had come to a screeching halt.
Az irodavezető bonyolult csapdát terveit ki, amely már eleve rosszul indult, és majdnem tragédiába torkollt.
EnglishI am convinced that the auditor has proved her competence and professionalism in the area of auditing.
Meggyőződésem, hogy a könyvvizsgáló bizonyította hozzáértését és professzionalizmusát az auditálás területén.
EnglishI too would like to mention Mr Léglise-Costa, who led this initiative with great professionalism.
Szeretném külön is megemlíteni Léglise-Costa úr nevét, aki végtelen nagy profizmussal vezényelte le ezt a folyamatot.
EnglishCare must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
Vigyáznunk kell arra, hogy ne romboljuk le a professzionalizmust és fenntartsuk a missziókon szereplő európai bélyeget.