Como se fala "profane" em húngaro

EN

"profane" em húngaro

EN profane
volume_up
{adjetivo}

profane (também: carnal, material, secular, temporal)
Paphnutius was born at Alexandria of noble parents, who had instructed him in all profane learning.
Paphnutius Alexandriában született, nemes szülők sarja volt, akik megtanították a világi tudományokra.
profane (também: heathen, paganish)
Of course the temple priestsoften came to me and harried me that I was profane and reckless, but as they did no more than that, I paid them no heed.
A papok persze gyakran eljöttek hozzám, és azzal zaklattak, hogy pogány vagyok és meggondolatlan, de mivel ennél tovább nem mentek, ügyet sem vetettem rájuk.
profane (também: sacrilegious)
I knew that thousands of years ago there had been great battles among the Drinkers of the Blood, and many of them after the first creation had become ruthless and profane bringers of death.
Megtudtam, hogy sok ezer évvel ezelőtt nagy csaták dúltak a vérivók között, mert az első teremtés után számos könyörtelen és szentségtörő halálhozó támadt közöttük.
profane (também: worldly, wordly)

Sinônimos (inglês) para "profane":

profane

Exemplos de uso para "profane" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNo one in this profane city had even taken them away with the dead woman.
Ebben a profán városban senki sem vitte el a házi isteneket a halott asszonnyal.
EnglishIt seems almost profane to disagree with him, and besides, who knows?
Már-már profán dolognak tűnt, hogy vitatkozzon vele, és mellesleg ki tudhatja?
EnglishThis impressed Ennis, because Curtis wasn't ordinarily a profane man.
- Ez mély hatással volt Ennisre, mert Curtis normális körülmények között nem szokott káromkodni.
EnglishPolitics is partly profane, it's partly about self-interest, but politics is also about sacredness.
A politika részben profán, részben az önérdekről szól, de a politika a szentségről is szól.
EnglishBut shun profane and vain babblings: for they grow much towards ungodliness.
A haszontalan, üres szócsépléstől azonban óvakodjál.
EnglishNo man was allowed to profane these mysteries on pain of death.
Senki emberfiának nem volt szabad profanizálni ezeket a misztériumokat, mert különben megölték.
EnglishMy friend, Thieriot—he added passages more profane and obscene than any I had written.
A barátom, Thieriot... ő is beleírt néhány strófát, és ezek sokkal profánabbak, sokkal obszcénebbek, mint az enyéim.
EnglishI'm saying we are Homo duplex and this staircase takes us up from the profane level to the level of the sacred.
Azt mondom, hogy Homo duplexek vagyunk, és ez a lépcső felvisz minket a profán szintről a szent szintre.
EnglishI believed these words, but in a wholly profane way.
Hittem ezeket a szavakat, de a magam profán módján.
EnglishHow clare you profane the air of my home, to say nodi-ing of my own ears, with such a suggestion!
Hogy merészeled megszentségteleníteni a házam csendjét, a saját füleimről már nem is beszélve, egy ilyen képtelenséggel!?
EnglishDare to profane with his unworthiest hand that ...
Meg meri-e szentségteleníteni méltatlan kezével?...
EnglishSoon the classics were declared profane.
Nemsokára istenkáromlónak minősítették a klasszikusokat.
EnglishDon't think of profane hands getting that thing.
Ne gondolj rá, hogy profán kezekbe kerülhetett!
EnglishThe lower level he called the level of the profane.
EnglishWynken's were blasphemous and profane.
Wynken művei trágárak, istenkáromlók voltak.
EnglishWere they going to profane the Holy Regalia beyond any possibility of cleansing, by using it to serve a Christian mass?
Képesek úgy megszentségteleníteni a Szent Jelvényeket egy keresztény misével, hogy többé meg se lehessen őket tisztítani?
EnglishThe Outsiders on the ribbons outside never moved, but Elephant said something profane, and I steeled myself to look up.
A Kívülállók kint a szalagokon nem mozdultak, de Elefánt mondott valami trágárságot, ezért izmaimat megfeszítve felnéztem.
EnglishWho also hath gone about to profane the temple: whom, we having apprehended, would also have judged according to our law.
Még a templomot is meg akarta szentségteleníteni, ezért elfogtuk, s törvényünk szerint akartunk ítéletet tartani fölötte.
EnglishMay the wrath of God punish the profane!
EnglishWe don't know those profane names.