Como se fala "productivity" em húngaro

EN

"productivity" em húngaro

EN

productivity {substantivo}

volume_up
We need other incentives to boost productivity and quality.
A termelékenység és a minőség fellendítéséhez egyéb ösztönzőkre van szükségünk.
Moreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
Ezenkívül a termelékenység és a foglalkoztatás terén is növekedést fog hozni.
- productivity available for distribution (i.e. productivity corrected for terms of trade),
- elosztásra rendelkezésre álló termelékenység (vagyis külkereskedelmi cserearányokra vonatkozóan korrigált termelékenység),
productivity (também: productiveness)

Sinônimos (inglês) para "productivity":

productivity
product

Exemplos de uso para "productivity" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Európa versenyképessége nem fog növekedni a termelékenységi háború megnyerése nélkül.
EnglishCurrently, they are not able to take out further loans or to improve productivity.
Jelenleg nem képesek további kölcsönöket felvenni vagy fejleszteni termelékenységüket.
EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Ez a helyzet aláássa a termelékenységet és a gazdasági versenyképességet.
EnglishAnd as the World Bank recently noted, women are stuck in a productivity trap.
És ahogyan a Világbank nemrég megjegyezte, a nők egy termelékenységi csapdába szorultak.
EnglishProductivity was down, incoherence in the social-spaces on the rise.
A termelékenységi mutatók alacsonyak, csökken a társadalmi síkok koherenciája.
EnglishHe was time-sharing his brain with another problem, and that wasn't a useful productivity tool.
De csodálhatta-e, hogy csak ennyire futotta, amikor nem is az írásra koncentrált?
EnglishOf course these productivity gains can be drawn already on this example.
Természetesen sokat lehetne javítani a hatékonyságon e példa alapján is.
EnglishIn the short term, skills increase both productivity and mobility.
Rövid távon a készségek mind a termelékenységet, mind pedig a mobilitást fokozzák.
EnglishIt also depends on greater flexibility in our employment market and greater productivity.
A munkaerőpiac rugalmasságán és a nagyobb termelékenységen is sok múlik.
EnglishFourth, people working in Europe must increase their efficiency and productivity.
Negyedszer, az Európában dolgozó embereknek növelniük kell hatékonyságukat és termelékenységüket.
English- for traders and issuers, greater security and productivity,
- a kereskedők és kibocsátók körében a nagyobb biztonságot és termelékenységet,
EnglishBesides workers' burn-out being a human problem, it also reduces productivity.
Amellett, hogy a munkavállalók kiégése egy emberi probléma, egyúttal csökkenti a termelékenységet is.
EnglishThe MacroMesh will speed up info-flow, boost productivity.
A Makroháló felgyorsítaná az információáramlást, és fokozná a termelékenységet!
EnglishIf you have to work in an open-plan office like this, your productivity is greatly reduced.
Ha egy ilyen közös légterű irodában kell dolgoznod, a teljesítményed nagy mértékben lecsökken.
EnglishAnd when you have low productivity in this, in ice, the productivity in copepods go down.
És amikor ebben alacsony a produktivitás, a jégben, az evezőslábú rákok produktivitása is lecsökken.
EnglishPut them on and your productivity goes back up to triple what it would be.
Vedd fel, és a teljesítőképességed háromszorosára ugrik.
EnglishThey're finally at a state of productivity which satisfies their planetary needs, but no more than that.
Termelésük éppen elég arra, hogy az igényeket kielégítse, de semmi több.
EnglishThe euro cannot provide the answer to the different levels of productivity in the individual economies.
Az euró nem adhat választ a nemzetgazdaságok eltérő termelékenységére.
EnglishThe global fall in workforce productivity caused by the disease amounts to USD 13 billion every year.
A betegség által okozott globális termelékenységi csökkenés évente 13 milliárd dollárra rúg.
EnglishImagine a factory worker whose productivity is low due to the boring, repetitive nature of his job.
Vegyünk például egy gyári munkást, aki unja monoton feladatát, ezért túlságosan keveset termel.