EN practically
volume_up
{advérbio}

practically (também: in effect, in practice)
This would allegedly lead to practically similar Indian and Omani price levels.
Ez állítólagosan gyakorlatilag hasonló indiai és ománi árszinthez vezetett volna.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
Ez a gyakorlat logikátlan, és gyakorlatilag kizárja a diplomáciai siker lehetőségét.
Practically everything you have said, the Commission has already proposed.
Gyakorlatilag mindent, amit Önök említették, a Bizottság már javaslatba foglalt.

Sinônimos (inglês) para "practically":

practically
English
practical

Exemplos de uso para "practically" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnother time you woke me right up, practically yelling, `Unmask, unmask, unmask.'
Egy másik alkalommal pedig felébresztettél a kiabálásoddal: "Álarcokat levenni!
EnglishWhat I saw was Vannier practically sprawled on top of the blond, kissing her.
Azt láttam, hogy Vannier szinte egész hosszában a szőkeségre dől, úgy csókolgatja.
EnglishI went across the state, practically, to find this guy that I don't even know.
Átutaztam az egész államot egy olyan pasiért, akit még csak nem is ismertem.
EnglishAs a rule a dwarf, when malformed, has a full-sized torso and practically no legs.
A törpe embernek általában arányos a törzse és hozzá aránytalanul rövidek a végtagjai.
EnglishWar, of course, had come to practically everybody but the United States by then.
A háború addigra természetesen majdnem mindenkihez eljött, az Egyesült Államokat kivéve.
EnglishHe could feed himself-now that practically everything he could touch was edible.
Etetni tudja magát... most, hogy szinte minden, amit megérint, az ehető.
EnglishIn that, we are of course consulting practically everybody in this area in Europe.
Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen természetesen minden európai érintettel konzultálunk.
EnglishShe was practically salivating over the prospect of destroying Venkman's credibility.
Csorgott a nyála arra a gondolatra, hogy most szétrombolja Venkman hitelét.
EnglishThe circumstances were such that Elinor was practically certain to be convicted.
A körülmények úgy jöttek össze, hogy Elinor bűnösségében szinte lehetetlen volt kételkedni.
EnglishRokan serves no one but Rokan, the bandit leader said, his voice practically a growl.
- Rokan nem szolgál senki mást, csak Rokant - mordult fel a haramiavezér.
English(FR) Mr President, I concur with the practically unanimous messages expressed this morning.
(FR) Elnök úr, egyetértek a ma délelőtt elhangzott szinte egyhangú üzenetekkel.
EnglishPractically everybody had been dumb enough to entrust their savings to El Banco Busto.
Mert mindenki elég ostoba volt ahhoz, hogy a megtakarított pénzét a Bukta Bankra bízza.
EnglishIn the same way, practically everyone one sees this time of year is a stranger.
Tulajdonképpen mindenki, akit az ember a nyári hetekben lát, idegen.
EnglishBut the only reason he could follow the book now was that he knew it practically by heart.
Ám most csak azért tudta, hol jár a könyvben, mert úgyszólván kívülről fújta.
EnglishThe connector-plug's hung up on one of the chair's back legs - I practically guarantee it.
A dugó épp csak beakadt a szék hátsó lábába erre akár meg is mernék esküdni.
EnglishThe budget of the Frontex agency has practically doubled in 2008 compared with 2007.
2007-hez képest, 2008-ban a Frontex ügynökség költségvetése csaknem a duplájára emelkedett.
EnglishI'd be standing on the throne of the universe practically indistinguishable from God.
Akkor a világegyetem trónusán foglalnék helyet, és magam volnék Isten.
EnglishIt is my intention to have a legislative proposal adopted as soon as practically possible.
Szándékaim szerint a lehető leghamarabb el fogunk fogadni egy jogalkotási javaslatot.
EnglishAnd Michael, no longer looking at her with lust in the eye, had practically adopted her.
És mert Michael, aki már nem gusztálta mohón, valósággal örökbe fogadta.
EnglishYes you will, he replied, his voice so soft now it was practically illusory.
De igenis meg fogsz válaszolta szinte már hihetetlenül halk hangon.