EN pole
volume_up
{substantivo}

pole
volume_up
sark {subst.}
I'm not skiing along drawing maps; everyone knows where the North Pole is.
Nem rajzolok térképeket síelés közben, mindenki tudja hol van az Északi-sark.
We want a North Pole that is clean and above all without troops.
Mi azt akarjuk, hogy az Északi-sark maradjon tiszta és mindenekelőtt ne legyenek ott csapatok.
Obviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Nyilvánvaló, hogy az Északi- és a Déli-sark, az Északi-sarkvidék és az Antarktisz között vannak különbségek.
pole (também: bar, handle, rod, slot)
volume_up
rúd {subst.}
A four-legged ridge pole was set crossways beneath the lever, providing the fulcrum.
A tengely alatt egy négylábú kereszttartó rúd adta az alátámasztást.
The pirogue was traveling very easy now, and my pole was going down deep.
Innentől valósággal szaladt a csónak, és mélyre merült a rúd.
As her body arched higher, she felt the pole begin to bend.
Amint teste magasabbra ívelt, érezte amint a rúd meghajlik.
pole (também: peg, spar, stake, line pole)
volume_up
pózna {subst.}
I do not know that banner, said Griflet, looking at a golden eagle sculptured lifelike on a pole.
- Azt a jelvényt nem ismerem - pillantott Griflet a rendkívül élethűen megformált aranysasra egy hosszú pózna tetején.
After they had finished breakfast, Kurik erected a sheet of canvas on poles over the sleeping minstrel. just in case it rains,' he said.
Miután végeztek a reggelivel, Kurik néhány pózna segítségével egy vászonponyvát feszített ki a mélyen alvó vándorénekes fölé.
pole
volume_up
pólus {subst.}
The Tower spun above my head, screwdriver of the Mystic Pole.
A Misztikus Pólus csavarhúzójaként forgott a fejem fölött a Torony.
Ez viszont valóban egy harmadik pólus!
pole (também: angle, corner, heel, nook)
volume_up
sarok {subst.}
He made a name for himself a year or two before that, with his paper on the variations in the magnetic pole, said the Yoruba.
Azt megelőzően egy-két évvel már nevet szerzett a mágneses sarok változásairól szóló dolgozatával közölte a joruba.
pole (também: balk, crow, lever, purchase)
pole (também: beam, perch, shaft, recoil rod)
volume_up
kocsirúd {subst.}
pole (também: crampon, peg, picket, pile)
volume_up
karó {subst.}
He saw a series of strange poles set in the earth, and scattered about for several hundred yards in every direction were heaps of colored cloth and bits of shining metal or glass.
Egy sor különös karó volt a földbe ütve, pár száz méteren át mindenfelé színes ruhakupacok, csillogó fém vagy üvegdarabok.
pole (também: flagstaff, flagpole)
pole (também: grip, haft, handle, shaft)
volume_up
nyél {subst.}
pole (também: inside track)
pole (também: inside track)
pole (também: mast, rig, spar)
volume_up
árboc {subst.}
pole (também: measure)
pole (também: pivot)
volume_up
sarkpont {subst.}
pole (também: staff, stick)
volume_up
bot {subst.}
pole
volume_up
elektród {subst.}
pole
pole
pole
pole (também: rod, trolling-rod)
A pole with a hook on the end stood in a corner.
Egy sarokban horoggal ellátott horgászbot állt.
pole
volume_up
origó {subst.}
pole (também: sapling)
volume_up
suháng {subst.}

Sinônimos (inglês) para "pole":

pole

Exemplos de uso para "pole" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishShe reminds me of a pole-vaulter eyeing the bar and wondering if it's set too high.
Rúdugróra emlékeztet, aki felméri a léc magasságát; vajon képes lesz-e átugrani?
EnglishOr Geiger was running a cult and made blood sacrifices in front of that totem pole.
Vagy Geiger egy szektához tartozik, és a totemoszlop előtt végezte a véráldozatot.
EnglishAs a Pole, I have a small dream, and with this I would like to end my speech.
Lengyelként hadd tegyem hozzá, hogy van egy álmom, és ezzel zárom is beszédem.
EnglishFrom a crook of driftwood and a pole cut from a birch sapling he contrived a crutch.
Egy uszadékfáról levágott görcsből és egy botból hevenyészett mankót készített.
EnglishYou've got pole-caught yellowfin tuna here -- comes from sustainable stocks.
Itt a bottal kifogott sárgaúszójú tonhal -- a fenntartható készletekből származik.
EnglishI want you sliding down the pole... and then go straight into the interview.
Megfogsz egy fecskendőt, leereszkedsz a rúdon... - és megcsinálod az interjút.
EnglishFrom the alcove the giant Pole emerged and stood looking from one to the other.
A lengyel óriás előlépett a benyílóból, és az egyik férfiról a másikra nézve megállt.
EnglishI pulled my lips back against my teeth and leered at the glass eye in the totem pole.
Beharaptam az ajkamat, és farkasszemet néztem a totemoszlopba rejtett üvegszemmel.
EnglishHe drew closer to her as she was watching a small pole she had set up In the ground:
Míg a lány a földbe szúrt kis botot figyelte, MacAran közelebb húzódott hozzá.
EnglishA girl went by at a trot under her mollusc hat carrying two baskets slung on a pole.
Medúzakalapos lány baktatott el mellettem, rúdra akasztott két kosarat vitt.
English- 100 tonnes of tuna fished per year in the case of pole-and-line tuna vessels,
( horgászbotos tonhalfogó hajók esetében évi 100 tonna kifogott tonhal.
EnglishCross a Pole with a Negro, you were certain to get an amusing labourer.
Keresztezzünk lengyelt négerrel, és minden bizonnyal kielégítő napszámost kapunk.
EnglishAnd I thought, in two days' time, I was going to do this swim across the North Pole.
Azt gondoltam, hogy két nap múlva az Északi-sarkon keresztül fogok úszni.
EnglishOne each side of the Pole the doors of flats 22 and 24 opened inwards and men surged out.
Ekkor kicsapódott a 22-es és a 23-as lakás ajtaja is, és emberek rohantak elő.
EnglishThe rope I'd tied to the pole might just be high enough today to accommodate him.
Úgy tűnt, hogy ma elég magasra feszítettem ki a kötelet ahhoz, hogy Eln beférjen a sátorba.
EnglishHe kicked his foot out involuntarily and it struck the base of the window-pole.
Önkéntelenül is kirúgott, és lábával meglökte az ablakrúd alsó végét.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Mi hárman épp megdöntöttük a déli-sarki gyalogtúra sebességcsúcsát.
EnglishThe device shot out a long, telescoping fishing pole with a plastic scoop on the end.
A szerszám teleszkópos horgászbottá változott, a végén műanyag kanállal.
EnglishI stuffed her belongings into my pockets and went over behind the totem pole thing.
A zsebembe gyömöszöltem a holmiját, és megkerültem a totemoszlopfélét.
EnglishHe grinned as he worked, the red pole rooting and dislodging, rooting and dislodging.
Vigyorgott, miközben vörös pénisze eltűnt és előtűnt, eltűnt és előtűnt.