EN pillow
volume_up
{substantivo}

pillow (também: cushion, pad, cod)
volume_up
párna {subst.}
He shook me off and then knelt down near the pillow, glowering at me.
Lerázott magáról, a párna mellé térdelt, és fenyegető tekintettel meredt rám.
Eventually, she reached under the pillow and pulled out the gold mezuzah.
Végül aztán benyúlt a párna alá, és elővette a medált.
Hench said thickly: If the idea is the guy was shot with the gun under the pillow, okay.
Ha az az elgondolás, hogy a tagot a párna alatt talált pisztollyal lőtték le, rendben van.
pillow (também: cup)
pillow
pillow (também: sleeper)
volume_up
párnafa {subst.}
pillow
volume_up
párnakő {subst.}
pillow
pillow
volume_up
vánkos {subst.}

Sinônimos (inglês) para "pillow":

pillow
English

Exemplos de uso para "pillow" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishClose my eyes and put the coin in my mouth that you'll find under the pillow.
Csukd le a szemem, és tedd a nyelvemre azt a pénzt, amit a párnám alatt találsz.
EnglishI was around the bed and knocked her away before she got the pillow off her face.
Mielőtt levehette volna arcáról a párnát, átugrottam az ágyon, és odébbrúgtam a nőt.
EnglishHe stretched out in the grass, the last of the flour in its bag for a pillow.
Végignyúlt a füvön, az erősen megcsappant liszteszacskót tűrte a feje alá párnának.
EnglishAll points and angles, the emaciated face sunk into the large, softly yielding pillow.
Csupa él és csúcs volt a kiaszott arc, amely mélyen belesüllyedt a puha párnába.
EnglishEven as she lay her head on the pillow, something, or someone, touched her.
Ahogy a fejét a párnára hajtotta, érezte, hogy valami vagy valaki megérintette.
Englishcoverlet, small insignificant expressionless face against the big ruffled pillow.
Rowan a csipkés takaró alatt, elmosódó, kifejezéstelen kis arc a nagy, fodros párnán.
EnglishPut a piece of wedding cake under your pillow and you'll dream of your future husband.
Tégy egy darab esküvői tortát a párnád alá, és a jövendőbelidről fogsz álmodni.
EnglishWhite leather couches, chairs, broad pillow-laden bed strewn with glossy magazines.
Fehér bőrpamlagok, fotelek, képeslapokkal teleszórt, széles ágy, rengeteg díszpárna.
English(Video) Soprano: ♫ Upon my pillow ♫ ♫ Safe in bed ♫ EW: That's Georgie from England.
(Videó) Szoprán: ♫ A párnámon ♫ ♫ Biztonságban az ágyban ♫ EW: Ez Georgie Angliából.
EnglishI dont have it on, he muttered, turning over and pulling a pillow over his head.
Nincs is bekapcsolva dörmögte, megfordult, és a fejére húzta a takarót.
EnglishThe grime on the towel and the hairs on the pillow were the last of him.
A testnedvek a törölközőn, a hajszálak a párnán: mindössze ennyi maradt belőle.
English'I won't tolerate a blabbermouth in Troop D, gentlemen; no gossip and no pillow-talk.
- Uraim, nem tűröm a fecsegést a D egységben; sem pletykát, sem susmutolást.
EnglishShe carefully laid the receiver under a pillow, and walked to the bathroom.
Darby óvatos mozdulattal a párnára tette a kagylót és kiment a fürdőszobába.
EnglishThe radio was off and the swivel chair with the pillow on the seat was unoccupied.
A rádió ki volt kapcsolva, a forgószék a rajta levő párnával üresen állt.
EnglishI kipped down on the ground, with a cartridge-box for a pillow, in a mood of deep dismay.
Kedvetlenül leheveredtem a földre, vánkosul egy lőszeresládát tettem a fejem alá.
EnglishShe uttered a joyful sigh, and her head fell back motionless on the pillow.
Boldog sóhajtást hallatott, és feje erőtlenül hanyatlott vissza a párnára.
EnglishThe sound of my voice fell on silence like a tired head on a swans-down pillow.
A hangom némaságba hullt, akár egy fáradt fej a hattyúpehely párnára.
EnglishMacro picked him up in his arms, threw him back on the bed and smothered him with a pillow.
Macro felkapta, ledobta az ágyra, és mellére térdepelve megfojtotta egy párnával.
EnglishShe sank back on the pillow, and the day of the eclipse claimed her again.
A párnára ejtette fejét, és átengedte magát a napfogyatkozás délutánjának.
EnglishI could see his iced and gleaming profile as he set the child down on the pillow.
Láttam jegesen fénylő arcélét, amint lefektette a gyereket a párnára.