EN overworked
volume_up
{adjetivo}

overworked
Events were whirling around his overworked brain, and he tried to keep thinking.
Agyonhajszolt agyában egymást kergették a kérdések, és megpróbált gondolkozni.
He remarked finally that he wouldn't have minded being a Mogul emperor himself instead of a hard-pressed over-worked police surgeon.
Végül megjegyezte, hogy szívesebben lenne mongol császár, mint agyonhajszolt rendőrorvos.
And the idea of using three or four overworked agents to follow an eleven-year-old kid was quite stupid.
És az az ötlet, hogy három vagy négy agyonhajszolt ügynököt ráállítson egy tizenegy éves gyerekre, meglehetősen ostobán hangzott.
overworked (também: banal, corny, hackneyed, stale)

Sinônimos (inglês) para "overwork":

overwork

Exemplos de uso para "overworked" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAfter some moments he turned around, writing it all off to an overworked imagination.
Néhány perc múlva feladta, s túlhajtott képzelete számlájára írta az egészet.
EnglishHis overworked lungs rebelled, demanding air, threatening to inhale.
Agyondolgoztatott tüdeje tiltakozott, levegőt követelt, belélegzéssel fenyegetett.
EnglishI got up and looked down into his swelling eyes, his pouting, overworked mouth.
Fölálltam, és lenéztem guvadt szemére, rángatózó szájára.
EnglishA typically overworked intern... combined with psychological stress.
00:57:37.66,00:57:39.79 pszihológiai stresszel kombinálva.
EnglishI consider it equally possible that the two of you, and Counsellor Troi, are overworked, and possibly suffering hallucinations.
Én pedig azt tartom nagyon valószínűnek, hogy önök ketten és Troi tanácsadó, túl sokat dolgoznak.
EnglishOr just an overworked hospital bureaucrat.
De valójában csak egy túlhajszolt kórházi bürokrata.
EnglishLike I'm a goddamned stud horse that's been overworked.
Mint egy nyomorult, túlhajszolt igásló.
EnglishThey were ex- pected to be overworked.
Õk viszont nagyvállalatok vezető tisztviselői.
EnglishTiberius never gave his men a smile o a word of praise and often overmarched and overworked them.
Tiberius sohasem mosolygott embereire, jó szót sohasem kaptak tőle, s menetelésben, munkában gyakran erejükön felüli teljesítményt követelt tőlük.
EnglishFlack said: I must be overworked.
EnglishYou really are overworked.
EnglishWho, in this tired and overworked family, would have had time to give more attention to Gregor than was absolutely necessary?
Kinek volt ebben az agyondolgozott és holtfáradt családban arra ideje, hogy többet törődjön Gregorral, mint amennyit okvetlenül szükséges volt?
EnglishYou are overworked.
EnglishYou were overworked.
EnglishNow, if that's too much to ask, if you're too overworked studying little geological puzzles, I'll just call the captain or Takkata-Jim, and ask them to assign somebody to go down and help you!
Ha ez túl sok, ha túlságosan el vagy foglalva a kis geológiai rejtvényeiddel, akkor hívom a kapitányt vagy Takkata-Jimet, és küldetek hozzád segítséget!
EnglishShe was the right arm of Harry Roosevelt, a man so overworked he had no time to remember such things as speaking commitments and appointments and anniversaries.
Marcia volt Harry Roosevelt jobbkeze, mivel a bíró annyira agyonhajszolta magát, hogy képtelen volt észben tartani olyan dolgokat, mint évfordulók, előre megbeszélt időpontok és hasonlók.