EN overwhelming
volume_up
{adjetivo}

overwhelming (também: devastating, sweeping)
Undeniable displays of power, disruptive and overwhelming.
Letagadhatatlan, romboló, elsöprő hatalmi demonstráció!
I hope the resolution will be adopted by an overwhelming majority.
Remélem, hogy az állásfoglalást elsöprő többséggel elfogadjuk.
In the end, the report was adopted with an overwhelming majority.
A jelentés végül elsöprő többséggel elfogadásra került.
overwhelming (também: depressing, gloomy, grim, grinding)
I found it an overwhelming place, he said with immediate enthusiasm.
Nyomasztó helynek találtam felelte Ramszesz látható lelkesedéssel.
You were trying to save the world, and... it's overwhelming.
Megpróbálod megmenteni a világot és... ez nyomasztó.
It was too confusing suddenly, too overwhelming.
Hirtelen zűrzavaros és nyomasztó lett a világ.
Ellenállhatatlan vágyat éreztem rá, mégse jutottam hozzá.
Olykor egyenesen ellenállhatatlan érzés.
But he made her speechless, made her overwhelming instinct seem petty, confused.
De a vámpír beléfojtotta a szót, elérte, hogy az ellenállhatatlan ösztön kicsinyesnek és zavarosnak tűnjék.
overwhelming (também: awful, dreadful, grim, hideous)
overwhelming (também: crushing, startling, withering, woeful)
overwhelming (também: crushing, wrecking)
We know other Taltos instantly by scent or sight; we know witches when we see them, and the presence of witches is always overwhelming.
Szagról vagy látásból rögtön megismerjük a másik táltost; tudjuk, mikor látunk boszorkányt, és a boszorkányok megsemmisítő hatást gyakorolnak ránk.

Sinônimos (inglês) para "overwhelming":

overwhelming

Exemplos de uso para "overwhelming" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYour proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action.
Barroso elnök úr, Ön a javaslatokban elismeri, hogy rendkívül sürgősen cselekedni kell.
EnglishYour compassion is overwhelming, Mr. Cable, but there's nothing relevant about it.
Megrendít az együttérzése, Mr. Cable, de szerintem semmi köze a tárgyhoz.
EnglishMy answer to that is don't look at the big, overwhelming issues of the world.
A válaszom az, hogy ne vedd a válladra az egész világ összes problémáját.
EnglishThe situation did, however, highlight the overwhelming need for a common policy.
A helyzet ugyanakkor rávilágított arra, hogy mennyire nagy szükség van egy közös politikára.
EnglishOr the Wersgorix might attack on foot, overwhelming us with sheer numbers.
Próbáltam rájönni, hogy mi lehet a támadási tervük, s hajóikat figyeltem.
EnglishWe cannot forget that youth unemployment figures are overwhelming throughout Europe.
Nem feledhetjük, hogy egész Európában lesújtóan magas a fiatalok közötti munkanélküliség.
EnglishAnd the evidence is overwhelming that I must proceed as I have done.
Elemi erejű bizonyítékaim vannak rá, hogy úgy kell folytatnom, ahogyan elkezdtem.
EnglishDana suddenly felt the overwhelming compulsion to check on little Oscar.
Dana hirtelen legyőzhetetlen kényszert érzett, hogy megnézze a kis Oscart.
EnglishFear was overwhelming me, as every sight and sound had overwhelmed me.
A félelem, a hang, a látvány ugyanúgy legázolt, mint az érzések, miket eddig átéltem.
EnglishLike something grown wild, genetically wild, full of random and overwhelming mutation.
Mintha egy elvadult növényt, egy genetikai burjánzást látna, tele szeszélyes mutációkkal.
EnglishAt last, however, there came an overwhelming desire to see the child once more.
Aztán egyszerre mindennél erősebben támadt fel bennem a vágy. hogy újra láthassam a gyerekemet.
EnglishThe closeness of the place, the crowded damp feel of it was overwhelming.
A nyomasztóan szűk lakókocsiban mindent átitatott a pállott nyirkosság.
EnglishIn fact, the attraction she'd always felt to him was suddenly overwhelming.
Mindig vonzódott Maelhez, de most valósággal lehengerelte a varázsa.
EnglishAnd there was not the slightest question about the overwhelming awe in which he held her.
Ahhoz pedig kétség nem fért, hogy Louis le van taglózva a látványától.
EnglishThere was only fear, overwhelming and devastating, hurled with the force of a sledgehammer blow.
Csak a mindent legyűrő, pusztító félelem pörölyként sújtó erejét használta.
EnglishEver since the moment I met you... the love I feel for you is overwhelming.
Attól a pillanattól kezdve, hogy megismertelek, lángolok érted.
EnglishShe had to walk the long shaded galleries, to move through the spacious and overwhelming rooms.
Be kellett járnia a hosszú, árnyas folyosókat, a nagy, levegős szobákat.
EnglishAny charges we might bring against him would have to be supported by overwhelming proof.
Bármilyen vádat is hozunk fel ellene, azt megcáfolhatatlan bizonyítékokkal kell alátámasztanunk.
English'This is my father, and his health is a matter of the most overwhelming importance to me.'
- Az apám a beteg, és az egészsége mindennél fontosabb számomra."
EnglishThere was only the overwhelming sense of terror it created by its being.
Csak azt az iszonyú félelmet lehetett érezni, amely megalkotta.