EN over
volume_up
{adjetivo}

over (também: bygone, past)
This approach - this cooperation - has led to demonstrable improvements over recent years.
Ez a megközelítés - ez az együttműködés - az elmúlt években kimutatható előnyökhöz vezetett.
There could have been no better advocate of the interests of the European Council over the last five years.
Az elmúlt öt évben nem lehetett volna jobb képviselője az Európai Tanács érdekeinek.
The decisions taken over the last few days are - we think - very important.
Az elmúlt napokban hozott döntések - álláspontunk szerint - igen lényegesek.
over
volume_up
vége {adj.}
One of the high points of any life, yes, Laspeera murmured, and so of course devastating when it's over .
- Az élet fénypontja - suttogta Laspeera -, és persze fájdalmas, amikor vége szakad.
The crisis is still not quite over, but the recession is over.
A válságnak még nincs teljesen vége, a recessziónak azonban igen.
So's it's gotta be over 'bout da time business is over.
Szóvval vége lessz, mire a züzletnak vége lessz.
over (também: overhead)
volume_up
felső {adj.}
His civies were hung neatly on a hanger he had hooked over a filing-cabinet handle.
Civil ruhája vállfán lógott a kartotékszekrény felső fiókjának húzóján.
- hangzott a magasból, a lépcsőház felső világából.
'I'd call that thirty-foot seas, people, mostly rollers, some are breaking over.
- Még innen is érezni lehetett a periszkóp felső részét csapkodó hullámok erejét.
With his own game over, Gurgeh found time to watch Nicosar's match.
Miután a saját játszmája befejeződött, volt ideje Nicosar mérkőzését nézni.
And just that easily and quietly, this days fighting was over.
És ezzel szép csendesen, minden vérontás nélkül, befejeződött ez a küzdelmes nap.
Whatever had happened with the miscarriage was over.
Akármi előzte is meg, a vetélés befejeződött.
It's a waste of breath arguing, he said, then took over the comm system.
Felesleges vitatkoznod velük mondta, majd a kommunikátor fölé hajolt.
Önfejűen ragaszkodni hozzá teljességgel felesleges.
Even with Ratstomper mostly wasting scenery, the firefight went thirty seconds, max. before it was all over.
A tűzharc még Patkánylapító felesleges durrogtatásával együtt is csak legfeljebb harminc másodpercig tarthatott.

Sinônimos (inglês) para "over":

over

Exemplos de uso para "over" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
Megígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishThe Martian troops, moreover, had no control over where their ships were to land.
Nem tudták továbbá a marsbéli katonák irányítani a hajóikat, hol érjenek földet.
EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishDajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
Dajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishThe man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Az évente diagnosztizált új betegek száma megduplázódott ugyanezen időszak alatt.
EnglishAnd, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
És őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Sargentini asszony, biztosíthatom arról, hogy túlléptük a 45 perces időkeretet.
EnglishHow could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
Hogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
EnglishIf Simon walks in the middle of us, said Ralph, then we could talk over his head.
Ha közrefogjuk Simont mondta Ralph Jacknek , akkor átbeszélhetünk a feje fölött.
EnglishHe was racing for the weakest place in the fence, and clambering over, and away.
Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját, átmászott rajta, és már el is tűnt.
EnglishHe had curly black hair and heavy eyebrows that almost met over his thick nose.
Haja feketén göndörödött, sűrű szemöldöke kis híján összeért vastag orra fölött.
English'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
EnglishEasterbrook considered, eyelids down over her eyes, a shrewd brain working.
Mrs. Easterbrook elgondolkozott, a szemét behunyva, ravasz kis agyát megfeszítve.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishNot the kind of fart-smells kids giggled over on camping trips, in other words.
Más szóval, nem az a fajta fingszag, amelyen a kölykök vihognak a táborozásokon.
EnglishIt didn't seem to matter to him whether he walked or crawled, bent over or knelt.
Láthatólag mindegy volt neki, hogy járni, mászni, görnyedni vagy térdelni kell.
EnglishWhat you're seeing is year by year frequency of "thrived" and "throve" over time.
Az ábrán a "thrive" és a "throve" előfordulási gyakorisága látható az évek során.