Como se fala "opposite side" em húngaro

EN

"opposite side" em húngaro

EN opposite side
volume_up
{substantivo}

opposite side (também: opposite page)

Exemplos de uso para "opposite side" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there.
És ha a boldogság a sikerrel ellentétes oldalon van, az agyunk sosem fog odaérni.
EnglishVoices rose in arguments and somewhere on the opposite side was a fight of some sort.
Vitatkozó, acsarkodó hangok hallatszottak, s valahol a túloldalon egy verekedés folyt.
EnglishVanye tucked down to the black's opposite side, making himself as inconspicuous as possible.
Ekkor Morgaine kezéből vörös tűzcsík csapott le a katona feltételezett helyére.
EnglishWhat if they look up at the night sky, at the same stars, but from the opposite side?
Mi van, ha ők is felnéznek az égre, ugyanazokra a csillagokra, csak éppen az túloldalról?
EnglishA wide ramp emerged from the opposite side of each hangar, and stretched out over the horizon.
Mindegyik hangár szemben lévő oldalából hatalmas, széles rámpa emelkedett az égnek.
EnglishDust puffed around my sneakers when I came down on the opposite side.
Por szállt föl a tornacipőm körül, amikor a túlsó oldalon leérkeztem.
EnglishThe idling engine of a car on the opposite side of the road drew her attention.
Egy kocsi csendesen járó motorja vonta magára a figyelmét.
EnglishThe sun was behind the mansion, descending toward the opposite side of the hill.
A nap ereszkedőben volt a ház mögött, a domb túloldalán.
EnglishThere weren't any cars, which presumably had been placed in a garage on the opposite side of the house.
Gépkocsit sem látott, nyilván a ház túlsó végéhez csatolt garázsban volt mind.
EnglishThe older gentleman who sat directly opposite on the other side of the desk merely smiled.
Az idősebb úr, aki közvetlenül szemben ült vele, az asztal túlsó oldalán, nyersen elmosolyodott.
EnglishIn other words, we need to view from the opposite side, too.
Másképpen fogalmazva, az ő szempontjukból is szemlélnünk kell a dolgokat.
EnglishA roar from the crowds lining the walkway and tiers, and from the opposite side.
A mólón, a járdákon tolongó tömeg kiáltozni kezdett.
EnglishShe realized sickly that the second bullet had come from the left, from the opposite side of the pass.
Becsapódott a második lövedék, sziklaszilánkok záporoztak a nő háta mögé.
EnglishWhile she ate, her eyes went to a large advertisement on the opposite side of the street.
Evés közben felfedezett a szemközti falon egy nagy plakátot.
EnglishThe men's room on six was on the opposite side of the building, and that seemed to solve the problem.
A hatodik emeleti WC azonban az épület másik oldalán volt, és ezzel a probléma megoldódott.
EnglishOn the opposite side of the road, woods obscured them from the mansion.
A túloldali fák miatt nem lehetett látni őket a házból.
EnglishA hut on the opposite side housed his cot and nothing else.
A túloldalon lévő kunyhóban volt a fekhelye és semmi más ezenkívül.
EnglishSomething banged on the opposite side of the metal door.
Kívülről dübörgő léptek, majd a fémajtóra mért csapások hallatszottak.
EnglishIt gave me the idea of cramming the flashlight under the opposite side of the belt, but there wasn't room.
Ez adta az ötletet, hogy szorítsam be a lámpát az öv másik felébe, de nem volt elég hely.
EnglishTwo blocks up on the opposite side, floors four and five of the Bendini Building were visible.
Kétutcányi távolságban, a túloldalon jól lehetett látni a Bendini-épület negyedik és ötödik emeletét.