Como se fala "opportunity" em húngaro

EN

"opportunity" em húngaro

EN opportunity
volume_up
{substantivo}

opportunity (também: chance, contingency, hazard, posse)
Where there is no opportunity to debate, there is no opportunity to put questions.
Ahol nincs lehetőség vitára, ott nincs lehetőség kérdéseket feltenni.
In this connection, the next EU-Africa Summit is an opportunity not to be missed.
Ezzel kapcsolatban a következő EU-afrikai csúcstalálkozó kihagyhatatlan lehetőség.
But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
Lehetőség nyílik ugyanakkor egy átfogóbb politikai folyamat elindítására.
opportunity (também: chance, handle, occasion, time)
volume_up
alkalom {subst.}
But a contrived Opportunity is not the right Opportunity.
De hát egy rossz alkalom nem azonos a Megfelelő Alkalommal.
The next opportunity will be at the foreign ministers' troika in November.
A következő alkalom a külügyminiszteri trojka novemberi ülése lesz.
The recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity.
A politikai foglyok közelmúltbeli elengedése utóbbira szolgáló alkalom.
opportunity (também: chance, expedience, expediency, vantage)
My opportunity came when Amyas lost his head so completely over the Greer girl.
A kedvező alkalom akkor jött el, amikor Amyas teljesen belegabalyodott a Greer lányba.
I gather that your bride didn't want to be unprepared in case an opportunity arose.
Úgy hiszem, a jegyesed nem akart felkészületlen lenni, ha esetleg kedvező alkalom kínálkozna.
Két nap múlva kedvező alkalom kínálkozott.
opportunity

Sinônimos (inglês) para "opportunity":

opportunity
English

Exemplos de uso para "opportunity" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThus, I have no opportunity to influence our Sires opinion, nor would I wish to.
Vagyis nem áll módomban befolyásolni urunk döntéseit még ha akarnám, sem tehetném!
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
A KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
EnglishThen keep moving south and get back on the turnpike at your earliest opportunity.'
Azután menj tovább délnek, és az első adódó alkalommal térj vissza az országútra.
English(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
(PL) Biztos úr! Lehetőségem volt megfigyelni az újraválasztásokat Moldovában.
EnglishAt the first opportunity Lady Desdea expressed her dissatisfaction to Madouc.
Lady Desdea az első adandó alkalommal kifejezte elégedetlenségét Madouc számára.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Úgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
EnglishIf we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
Ha elszalasztjuk a lehetőséget, Európa öt éven belül nem kap második lehetőséget.
EnglishI gave each and every one of our investigators full opportunity to refuse the job.
Minden nyomozónknak felkínáltam a lehetőséget, hogy visszautasíthassa a megbízást.
EnglishNATO has the opportunity to correct mistakes that are made by the European Union.
A NATO-nak lehetősége van az Európai Unió által elkövetett hibákat jóvátenni.
English(HU) The opposition had the opportunity to participate in the work of Parliament.
(HU) Az ellenzéknek megvolt a lehetősége, hogy részt vegyen a Parlament munkájában.
EnglishHowever, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
Egyedülálló lehetőségünk van arra azonban, hogy a válságot lehetőségre váltsuk.
EnglishLet me take this opportunity of wishing Piia-Noora Kauppi well for the future.
Megragadom az alkalmat, hogy minden jót kívánjak Piia-Noora Kauppi asszonynak.
EnglishThis, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Ez is lehetőséget fog nyújtani az erdőtüzekkel kapcsolatos ügyek felülvizsgálatára.
English'Uh - whenever there's opportunity, your Grace,' Kurik answered, flushing slightly.
Uh... amikor csak lehetőségem van rá, kegyelmes uram válaszolta Kurik elvörösödve.
EnglishBut the boys and me here we figured you should have this golden opportunity.
De a fiúk itten, meg én is úgy gondoltuk, megadjuk önnek ezt a príma lehetőséget.
EnglishI would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy elmondjam, a lovak megértik az embereket.
EnglishThis opportunity should also be available in the next financial perspective.
Ennek a lehetőségnek a következő pénzügyi tervben is rendelkezésre kell állnia.
EnglishWe shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
Biztos lesz még alkalmunk a kérdést egy későbbi időpontban újra megvitatni.
EnglishAgain, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
Ismét elnézését kérem azoknak, akiknek nem tudtam lehetőséget adni a felszólalásra.