Como se fala "opium" em húngaro


Você queria dizer ópium
EN

"opium" em húngaro

volume_up
opium {subst.}
HU

EN opium
volume_up
{substantivo}

opium
volume_up
ópium {subst.}
Wine robs a man of his self-possession; opium greatly invigorates it.
A bor hatására elveszítjük uralmunkat önmagunk felett, az ópium fokozott önuralomra serkent.
The monastery has opium, though we do not often condone its use.
Elítéljük az ilyen szerek használatát, de akad némi ópium a kolostorban.
érvelt bennem az ópium.

Exemplos de uso para "opium" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBy the time I had drawn the opium in, her presence or absence mattered very little.
Mire beszívtam az ópiumot, már nem sokat számított, hogy velem van-e vagy sem.
EnglishIs it not also a fact that today opium production in that country has increased five times?
Nem tény-e az is, hogy mára az ópiumtermelés ötszörösére növekedett az országban?
EnglishThese past few months, he's increased the opium traffic beyond tolerance.
Az elmúlt pár hónapban tűrhetetlen mértékben fokozta az ópiumforgalmat.
EnglishThose things, he was used to say, in his glorious opium-hours, would yet make little Kimball a man.
Meghagyta, hogy Kimnek sosem szabad megválni tőlük, mert bűbájosság lakozik bennük.
EnglishIt was a tin box of opium pills among the rubbish of the Jat's bundle.
Egy ópiummal teli cintégely volt, mely a jat batyujából került elő.
EnglishShenodded and taking up the needle began again to heat the opium.
Bólintott, felvette a tűt, és újra nekiállt ópiumot hevíteni.
EnglishAlso we do not agree with the situation on opium production levels described in paragraph 32.
Ezenkívül nem értünk egyet azzal, ahogy a 32. bekezdés lefesti az ópiumtermesztés szintjének helyzetét.
EnglishThe Council would like to counter the production of opium poppies.
A Tanács meg akarja akadályozni az ópiummák termelését.
EnglishThe bead of opium bubbled gently and smoothly as I inhaled.
Az ópiumgolyócska halkan, finoman sercegett, ahogy beszívtam.
EnglishProduction of opium for medical purposes in Afghanistan (vote)
Gyógyászati célú ópiumgyártás Afganisztánban (szavazás)
EnglishWe are strongly engaged in continuing and in providing economic alternatives to opium poppy production.
Tovább foglalkozunk az ópiummák-termesztés kérdésével és gazdasági alternatívákat kínálunk helyette.
EnglishAnd my introduction to opium arose in the following way.
Megismerkedésem az ópiummal pedig a következőképpen történt.
EnglishWe note that the number of opium-free provinces in Afghanistan has more than doubled this year.
Megjegyezzük, hogy az ópiummentes tartományok Afganisztánban ebben az évben több mint kétszer annyian lettek.
EnglishHe had wasted some opium on a man who carried no money.
Ópiumot vesztegetett olyan emberre, akinél nem is volt pénz.
EnglishAnd how do I find my health after all this opium- eating?
És hogy állok egészségileg e buzgó ópiumélvezet közepette?
EnglishStill, what troubled him was that all three men were connected in different ways with the opium' traffic.
Azonban továbbra is nyugtalanította, hogy mindhárom vendégének volt némi köze az ópiumkereskedelemhez.
EnglishIn like manner, I do by no means deny that some truths have been delivered to the world in regard to opium.
Így hát én sem akarom elvitatni, hogy már néhány igaz dolgot is közöltek e szerzők az ópiumról a világgal.
EnglishCaptain Trouin insisted that night on being my host in the opium-house, though he would not smoke himself.
Trouin százados ragaszkodott hozzá, hogy aznap este ő lásson vendégül az ópiumházban, noha ő maga nem szívott.
EnglishHad he ever showed any signs of having taken opium?
Nem látszott rajta soha, hogy ópiumot szívott volna?
EnglishOn his departure I presented him with a piece of opium.
Búcsúzásul átnyújtottam neki egy darab ópiumot.