Como se fala "official development assistance" em húngaro

EN

"official development assistance" em húngaro

Veja exemplos com "official development assistance" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para official development assistance em Húngaro

official substantivo
official adjetivo
development substantivo
assistance substantivo

Exemplos de uso para "official development assistance" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI am talking about development policy, not just official development assistance.
A fejlesztési politikáról beszélek, és nem csupán a hivatalos fejlesztési támogatásról.
EnglishOfficial Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
A hivatalos fejlesztési támogatás jelenleg több mint 120 milliárd dollár.
EnglishAll these provisions must not, however, lead to a fall in official development assistance.
Ezek a lépések azonban nem vezethetnek a hivatalos fejlesztési támogatás visszaeséséhez.
EnglishNothing justifies a reduction in official development assistance.
Semmi sem indokolja a hivatalos fejlesztési támogatás csökkentését.
EnglishI would like to say that, on official development assistance, Parliament is right behind you.
Azt szeretném mondani, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás kapcsán a Parlament ön mögött van.
EnglishThe EU Policy Coherence for Development and the 'Official Development Assistance plus concept' (
Az EU-politikák fejlesztési célú koherenciája és a "hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (
EnglishOfficial Development Assistance (ODA) commitments are still not being fulfilled satisfactorily.
A hivatalos fejlesztési támogatással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat még mindig nem teljesítettük maradéktalanul.
EnglishThe Member States should respect the commitment that they made to Official Development Assistance (ODA).
A tagállamoknak be kell tartaniuk a hivatalos fejlesztéstámogatással (ODA) kapcsolatban vállalt kötelezettségeiket.
EnglishThe EU Policy Coherence for Development and the 'Official Development Assistance plus concept' (short presentation)
A fejlesztési politikák koherenciája és a "hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (rövid ismertetés)
EnglishOfficial development assistance should carry on increasing and should not suffer the consequences of the financial crisis.
A hivatalos fejlesztési támogatásnak tovább kell nőnie, és nem érezheti meg a pénzügyi válság következményeit.
EnglishIt has made significant progress on official development assistance (ODA) as well as on policy coherence for development.
Az EU jelentős előrelépést ért el a hivatalos fejlesztési támogatás és a fejlesztési politikák koherenciája terén.
EnglishSome Member States, such as France and Great Britain, have cut back their Official Development Assistance (ODA).
Egyes tagállamok - például Franciaország és Nagy-Britannia - csökkentették Hivatalos Fejlesztés-támogatásuk (ODA) mértékét.
EnglishFinancing of actions other than Official Development Assistance in countries falling under Regulation (EC) 1905/2006 (
A hivatalos fejlesztéstámogatástól eltérő tevékenységek finanszírozása az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országokban (
EnglishAt the same time, emigrant remittances have fallen and Official Development Assistance has also been reduced.
Ugyanakkor meredeken csökkennek a migráns munkavállalóktól érkező átutalások, és a hivatalos fejlesztési támogatást (ODA) is csökkentették.
EnglishIt made a commitment in 2005 concerning the level of official development assistance, which must reach 0.7% in 2015.
2005-ben kötelezettséget vállaltunk a hivatalos fejlesztési támogatás szintjének kérdésében, amelynek 2015-ben el kell érnie a 0,7%-ot.
EnglishI have one thing to say about official development assistance: the Commission's position on the matter is very clear.
A hivatalos fejlesztési támogatással kapcsolatban egy dolgot szeretnék elmondani: a Bizottság erre vonatkozó álláspontja nagyon világos.
EnglishFinancing of actions other than Official Development Assistance in countries falling under Regulation (EC) 1905/2006 (debate)
A hivatalos fejlesztéstámogatástól eltérő tevékenységek finanszírozása az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országokban (vita)
EnglishI also support the request for the write-off of sovereign debt to no longer be regarded as an integral part of official development assistance.
Támogatom azt a kérést is, hogy az államadósság leírását többé ne tekintsék a hivatalos fejlesztéstámogatás szerves részének.
EnglishThe twenty-seven participants agree on the transfer of resources, the quality and quantity of official development assistance and raw materials.
A 27 résztvevő megegyezik az erőforrások átruházásáról, valamint a hivatalos fejlesztési segély és a nyersanyag minőségéről és mennyiségéről.
EnglishThe EU has committed itself to the collective target of spending 0.7% of its Gross National Income (GNI) on Official Development Assistance (ODA) by 2015.
Az EU elkötelezte magát amellett, hogy 2015-ig bruttó nemzeti jövedelmének 0,7%-át fogja hivatalos fejlesztési támogatásra költeni.

Aprenda outras palavras

English
  • official development assistance

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Inglês.