Como se fala "my teeth" em húngaro

EN

"my teeth" em húngaro

Veja exemplos com "my teeth" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para my teeth em Húngaro

my pronome
Hungarian
my! interjeição
teeth substantivo
Hungarian

Exemplos de uso para "my teeth" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI looked at it for a long minute, biting the cigarette hard between my teeth.
Egy hosszú percen át néztem, keményen harapdálva a cigarettát a fogaim között.
EnglishI took a sip of the acid gold and swished it around my back teeth for a bit.
Kortyintottam a savas aranyból, aztán forgattam egy kicsit a hátsó fogsorom körül.
EnglishThen I cut my tongue with my teeth as I had done a hundred times with Amadeo.
Aztán megharaptam a nyelvemet, úgy, ahogyan százszor is megtettem Amadeóval.
EnglishI pulled my lips back against my teeth and leered at the glass eye in the totem pole.
Beharaptam az ajkamat, és farkasszemet néztem a totemoszlopba rejtett üvegszemmel.
EnglishI pierced the crisp white skin with my teeth, and the thick blood came into me slowly.
Felszúrtam törékeny fehér bőrét a fogammal, és ittam a lassan lüktető, sűrű vért.
EnglishTo keep her tongue from discovering my vampiric teeth, I drove my tongue into her.
Hogy a nyelve meg ne találja a vámpírfogamat, a szájába dugtam a nyelvemet.
EnglishBefore I sank my teeth, I noticed that he had long tangled black hair.
Mielőtt belevágtam a fogamat, megjegyeztem, hogy hosszú, kócos fekete haja van.
EnglishThe ship was aimed; I clenched my teeth and sent the ship into hyperspace.
A hajót már irányba állítottam; összeszorítottam a fogaimat, és beléptem a hipertérbe.
EnglishI ran a fingernail along my teeth and punched the point of my jaw with a knuckle, listening.
Végighúztam a körmömet a fogaimon, megböktem az államat az ujjaimmal, és figyeltem.
EnglishI lifted my wrist, broke the inside skin with my teeth and put the blood to her lips.
Fölemeltem a kezemet, felharaptam a csuklóm belső oldalát, Mona szájához tartottam a vért.
EnglishI sank my teeth in his bull neck, as his large hand held my shoulder.
Manfred megfogta széles kezével a vállamat, én pedig belevágtam a fogamat bikanyakába.
EnglishI tapped my teeth with a knuckle in time to the sound of his steps as long as I could hear them.
Léptei ütemében veregettem ujjpercemmel a fogamat, amíg csak hallottam valamit.
EnglishI stood there leering at the door, with my lips drawn back tight against my teeth.
Ott álltam az ajtót figyelve, ajkamat erősen a fogamra szorítva.
EnglishI swallowed hard, gritted my teeth, turned around, bent over, and grabbed my ankles.
Nyeltem egy nagyot, összeszorítottam a fogam, megfordultam, lehajoltam, és megfogtam a bokámat.
EnglishI walk into a restaurant, my stomach's in a knot, my teeth is clenched, my hands is in fists.
Bemegyek egy étterembe, a gyomrom begörcsöl, a fogaim összekoccannak, az ujjaim ökölben.
EnglishI clamped my teeth tight and just managed to keep it down my throat.
Összeszorítottam a fogam, így próbálván meggátolni, hogy gyomrom kibuggyanjon a torkomon.
EnglishI came out of that damn country, and I came out by the skin of my teeth.
- Én kijöttem abból az átkozott országból, de csak egy hajszál hiányzott, hogy ne ússzam meg.
EnglishI hissed through my own teeth at it and tugged the rubber tighter, then tighter still.
Rásziszegtem a fogam között, és rángatva igyekeztem a gumit egyre szorosabbra hurkolni a nyakán.
EnglishNext year, if it comes, I can worry about my teeth rotting out of my head.
Majd jövőre ráérek izgulni, hogy szétrohadnak-e a fogaim a számban, de azt még meg is kell érni.
EnglishAnd all my fingers, and all my teeth, my precious little spleen, and both buttocks.
Szívem vadul lüktetett, én pedig örültem, hogy még megvan.

Aprenda outras palavras

English
  • my teeth

Mais traduções no dicionário Português-Alemão bab.la.