Como se fala "my sympathy" em húngaro

EN

"my sympathy" em húngaro

Veja exemplos com "my sympathy" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para my sympathy em Húngaro

my pronome
Hungarian
my! interjeição
sympathy substantivo

Exemplos de uso para "my sympathy" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Végezetül együttérzésemet és tiszteletemet szeretném kifejezni japán barátainknak.
EnglishI saw her shortly after she had heard the news, so my sympathy goes out to her.
Láttam őt röviddel azután, hogy megtudta a hírt, minden együttérzésem az övé.
EnglishI would like to say once again that my sympathy this morning is with these people.
Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy együtt érzek ezekkel az emberekkel.
English(HU) I would like to express my sympathy to all affected Hungarians.
(HU) Ezúton szeretném kifejezni együttérzésemet az összes érintett magyarral.
EnglishOnce more, Captain Marshall, let me offer you all my sympathy in your loss.
Még egyszer szeretném kifejezni mély részvétemet, Marshall kapitány.
EnglishI would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.
Ezért szeretném kifejezni az együttérzésemet azok iránt, akik elvesztették családtagjaikat.
English(PL) Mr President, first of all, I would like to express my sympathy to the victims' families.
(PL) Elnök úr! Először is szeretném kifejezni részvétemet az áldozatok hozzátartozóinak.
EnglishWhen my heart thumped hard, my wounds throbbed in sym-pathy, in spite of any painkillers I was receiving.
A szívem hevesen vert, a sebeim erősen lüktettek a fájdalomcsillapítók ellenére.
English- (PL) Prime Minister, you have my sympathy and commiserations.
- (PL) Miniszterelnök úr, fogadja szimpátiám és részvétem kifejezését.
EnglishI would like to express my sympathy to the families of these persons.
Részvétemet szeretném kifejezni az érintettek családjainak.
EnglishI would like to take this opportunity to express my deepest sympathy to the families of the victims.
Szeretném megragadni az alkalmat, és kifejezni őszinte részvétemet az áldozatok családjának.
EnglishI would like to extend my sympathy to all of the inhabitants of Madeira affected by the disaster.
Szeretném részvétemet nyilvánítani Madeira minden olyan lakosának, akit érintett a katasztrófa.
EnglishThey told me their troubles, as natives will, and I gave them my absent-minded sympathy.
Bennszülöttek szokása szerint elpanaszolták bajaikat, és én szórakozottan részvétemről biztosítottam őket.
English(RO) Mr President, I want to begin by expressing my complete sympathy for the Japanese people.
(RO) Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy kifejezem a japán emberek iránti teljes együttérzésemet.
EnglishI express my sympathy by simply saying that I'm sorry, and she thanks me for coming.
Úgy fejezem ki egyszerűen a részvétemet, hogy azt mondom, együtt érzek vele, ő pedig megköszöni, hogy eljöttem.
EnglishFinally, especially today, my sympathy goes to the Nigerian people on the death of their President.
Végül, különösen ma, együttérzésemet szeretném kifejezni a nigériai nép felé elnökük halála miatt.
EnglishI wish to express my personal sympathy to all those that are suffering as a consequence of the disaster.
Szeretném kifejezni személyes együttérzésemet mindazok számára, akik elszenvedték ezt a természeti csapást.
EnglishI add my words of sympathy to the families to your own.
Csatlakozom a családoknak szóló részvétnyilvánításhoz.
English(NL) Mr President, first of all, I would just like to express my sympathy and condolences to the people of Japan.
(NL) Elnök úr! Először is, szeretném kifejezni együttérzésemet és részvétemet a Japán emberek felé.
EnglishI would like to express my deepest sympathy and solidarity with the Chinese people and with the great many victims of this tragedy.
Szeretném kifejezni őszinte együttérzésemet a kínai nép és a tragédia áldozatai felé.

Aprenda outras palavras

English
  • my sympathy

Dê uma olhada no dicionário Espanhol-Português bab.la.