Como se fala "my star" em húngaro

EN

"my star" em húngaro

Veja exemplos com "my star" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para my star em Húngaro

my pronome
Hungarian
my! interjeição
star substantivo
to star verbo

Exemplos de uso para "my star" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMy personal Star Destroyer will remain off to the side, so as not to draw direct fire.
Az én csillagrombolóm a háttérben fog maradni, nehogy találatot kapjon.
EnglishIt'll look bad, my star reporter not showing up at the Christmas party.
Rosszul venné ki magát, ha a szárriporterem nincs ott a karácsonyi partin.
English'The Umballa priest said that my Star was War,' Kim interjected.
- Az umballai pap azt mondta, hogy az én csillagom a háború - vetette közbe Kim.
EnglishWell, was; it dated back to the days before my people had star travel.
Pontosabban csak volt; még azelőtt emelték, hogy népem kilépett az űrbe.
EnglishOne morning I looked up from my star-charts and saw Javanne walking through the portal.
Egy reggel felpillantottam a csillagtérképeimből, és Javannét pillantottam meg, amint besétál a kapun.
EnglishTake Admiral Daala to one of my Star Destroyers, Harrsk said.
Vigyék Daala admirálist az egyik csillagrombolóra! mondta Harrsk.
EnglishMy God, this Dark Star has really exceeded our expec­tations.
Te jó ég, ez a Dark Star felülmúlta minden várakozásunkat.
EnglishDoesn't that contract say I can choose my own co-star?.
Nem az áll a szerződésben, hogy én választhatom ki a társamat?
English'The meaning of my Star is War,' he replied pompously.
- Az én csillagom háborút jelent - felelte kérkedő hangon.
EnglishThat sick, pathetic man put this star on my shoulder.
Az a beteg, szánalmas ember tette a csillagokat a vállamra.
EnglishTo my left, Baby Ray, star of stage and screen.
Baloldalt látható Baby Ray, a színpad és a vászon csíllaga.
EnglishIt's like havin' a porn star in my house!
Olyan, mintha egy pornósztár lenne itt a házamban!
EnglishAnd what about my star? he couldn't ask.
És az én csillagommal mi lesz? kérdezte magában.
EnglishYou might remember my neutron star story.
Emlékezz a neutroncsillag-történetemre.
EnglishMy drawings got to star in the movie too.
EnglishI gotta see where my star cop lives.
EnglishMy Death Star is invincible.
EnglishMy star quarterback comes to me the day before we play Brun County, the only team in the district that can kick our ass, and tells me he doesn't want to play.
Idejössz hozzám egy nappal a Brun County elleni meccs előtt, az egyetlen csapat, ami kiverhet minket, és közlöd, hogy nem fogsz játszani.

Aprenda outras palavras

English
  • my star

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.