Como se fala "my seat" em húngaro

EN

"my seat" em húngaro

Veja exemplos com "my seat" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "my seat" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI rattle on without interruption for a minute or two, then return to my seat.
Két-három percen keresztül, félbeszakítás nélkül kerepelek, aztán visszaülök a helyemre.
EnglishThe seat on my left was empty but in the one beyond a man was sitting, apparently asleep.
A mellettem levő szék üres volt, de a következőn egy látszólag alvó férfi ült.
EnglishChou and waved me courteously back to my seat.
Igen, mondta az öreg, ő valóban M. Csu, s azzal udvarias kézmozdulattal visszaültetett helyemre.
EnglishI'm going back to my seat near the front, away from the engine.
Visszamegyek a helyemre az első sorban, hogy messzebb legyek a motortól.
EnglishGet that nasty goddamn thing out of the back seat of my goddamn car!
Szedd ki azt a büdös istenverte dolgot... a kocsim hátsó üléséről!
EnglishI was crammed on to a little metal pad the size of a bicycle seat with my knees against the navigator's back.
Engem egy kerékpárülés nagyságú fémkorongra ültettek, térdem a pilóta hátához ért.
EnglishI stay in my seat, thoroughly enjoying the thrashing.
Én ülve maradok, kéjes örömmel gyönyörködöm benne, hogyan csépelik egymást.
EnglishThen I slid down into the rear cockpit and fastened my own seat belt.
Aztán besuppantam a hátsó ülésbe és bekötöttem magamat is.
EnglishI had risen from my seat and was knocking out the ashes of my pipe when I suddenly heard the clang of the bell.
Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő.
EnglishWe don't know for sure, I said, turning in my seat to look back at him.
Nem tudjuk még biztosan - fordítottam hátra a fejemet.
EnglishDot and I shuffle him along the narrow sidewalk and carefully fold him into the front seat of my car.
Bottal végigcsoszogunk vele a keskeny járdán, aztán óvatosan besegítjük az autóm első ülésére.
EnglishI return to my seat, patting Dot on the shoulder as I sit.
A székemhez lépek, és ahogy leülök, megsimogatom Dot vállát.
EnglishI felt it through the seat of my pants, and grinned.
A nadrágomon keresztül is érzékeltem a rengést, és elvigyorodtam.
EnglishI go in, the Chief Justice swears me in, and I take my seat.
Bemegyek, a főbíró megesket, és elfoglalom a helyemet.
EnglishOnce this officer was in the rear seat with my colonel.
És ez a tiszt egyszer a kocsimban utazott az ezredesemmel.
EnglishI got up three times - that is, on three occasions when I was dummy, I left my seat and made myself useful.
Kérem, mondja el, hányszor állt fel a bridzsasztaltól, és azt is, amit a többiek helyváltoztatásáról tud.
EnglishAt the close of the performance I rose from my seat.
Mikor vége volt az előadásnak, fölálltam a helyemről.
EnglishI just went back to my seat for a minute to check a note.
Visszamentem a helyemre, megnéztem valamit.
EnglishTherefore, I, too, advocate - and this is reflected in my vote - one seat and one place of work in Europe.
Ezért én is támogatom - és ezt a szavazatom is mutatja - az egy székhelyet - egy munkahelyet Európában elképzelést.
EnglishI was on the edge of my seat that day, I can tell you.'
Mondhatom, aznap majd kiestem a zsöllyéből.

Aprenda outras palavras

English
  • my seat

Mais no dicionário Português-Espanhol.