Como se fala "motley" em húngaro

EN

"motley" em húngaro

volume_up
motley {subst.}

EN motley
volume_up
{substantivo}

motley (também: blend, hybrid, mash, mix)
volume_up
keverék {subst.}
motley (também: harlequin coat)
motley (também: hash, hodgepodge, medley)
volume_up
katyvasz {subst.}

Exemplos de uso para "motley" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishA few old men in motley armor couldn't stand against such numbers for long.
Néhány szedett-vedett vértezetű öregember csak nem fog ellenállni ekkora számú őrségnek.
EnglishDoes your beautiful Amparo come before or after her motley ancestors?
Az a csodaszép lány, a maga Amparója előbb van vagy utóbb, mint a zűrös ősei?
EnglishAnd while they waited in the bowels of Gorgossium, Mater Motley waited too.
Míg ők a Gorgosszium gyomrának mélyén várakoztak, Mánia Mutter is várt.
EnglishThe motley assortment of approaching ET vessels seemed to hesitate, then diverged.
A szedett-vedett ET-csapat habozni látszott, majd elfordult.
EnglishVoyles and his motley crew have stumbled across a suspect that no one has mentioned until now.
Voyles és piszkos kis csapata egy olyan gyanúsítottra bukkant, akit eddig senki sem említett.
EnglishI am a motley thing, held together with red blood, and now all my blood is gone.
Én egy több részből összefoltozott lény vagyok, akit a piros vér tartott egybe, és ez a vér most elfolyt belőlem.
EnglishBut the listeners didnt need to comprehend her words to understand what Mater Motley was debating with herself.
Bár nem is kellett érteniük a szavakat ahhoz, hogy kitalálják, min tépelődik.
EnglishThere were ten or more warriors in motley armor behind him.
Legalább tíz, nevetséges vértezetekbe öltözött harcos volt mögötte.
EnglishAround them the glittering silica stones of the rock-garden, crawling with the dry motley-colored Venus plants.
A sziklakert csillámló kockakövei közül itt is, ott is a Vénusz seszínű növényzete türemkedett elő.
EnglishMolly was sitting at the table, holding her motley cat.
Molly az asztalnál ült, tarka macskájával az ölében.
EnglishAs he watched, a motley mob of men, most in parkas and orange hats, came moiling through the sagging, shattered barn doors.
s narancsszínű sapkát viseltek, nehézkesen átzúdult az összerogyó, széthasadozó csűrajtón.
EnglishAnd once weve done that, expect a visit from the Royal Surveyor and a motley collection of hopeful architects.
S amint ezzel megvagyunk, számíthattok egy látogatásra a Királyi Felügyelettől és a reménykedő építészektől.
EnglishQuite the motley fellow he is, dressed in his own coat, Beaver's gloves, and one of Lamar's old orange hats.
Elég tarka alak lett, a saját kabátjához Beaver kesztyűjét és Lamar egyik ócska, narancsszínű kalapját viseli.
EnglishYour grandmother, Mater Motley, summons you, my lord.
EnglishHoppy and his motley gang were not above taking a late-afternoon nip and talking big business over cards.
Megesett hát, hogy Hoppy és cimborái is felhajtottak kora este egy-két kupicával, és kártyázás közben merész üzleti terveket szövögettek.
EnglishIts a book, penned by my Lord Carrions grandmother, Mater Motley, in which she lists the seven thousand greatest sinners in the Abarat.
Egy könyv, amit Kremátor úr nagymamája, Mánia Mutter írt, és felsorolja benne az Abarat hétezer legnagyobb bűnösét.
EnglishIt was a sign of her desperation that she was willing to throw herself in with two motley strangers from a nearly mythical north.
Végső elkeseredését mutatta, hogy inkább vállalta a bizonytalan jövőt két kerge idegennel, akik a jóformán mesébe illő északról jöttek, semmint hogy maradjon.
EnglishHearing him use the word love, Mater Motley had sewn his lips together, and left him that way, speechless and hungry, for the space of a day.
Amikor meghallotta, hogy kiejtette a száján azt a szót, hogy szerelem,Mánia Mutter összevarrta az ajkait, és hagyta, hogy egy napig némán éhezzen.
EnglishIt was naked, corpulent and sexless, its sagging body a motley of dark oily skin and larval eruptions which seeped phosphorescence, soaking its simple bed.
Meztelen volt, a teste nagy, nem nélküli; sötét, olajos, hervadt bőr fedte, amelyből lárvaszerű bogok emelkedtek ki és fénnyel öntötték el az ágyat.
EnglishWe have also proposed a new Community programme, which - unlike its predecessor - is not a large and motley assortment of projects but a focused programme.
Javaslatot tettünk egy új közösségi programra is, amely - az előzőtől eltérően - nem projektek nagy, sokszínű kavalkádja, hanem egy összpontosított program.