Como se fala "manipulation" em húngaro

EN

"manipulation" em húngaro

EN manipulation
volume_up
{substantivo}

manipulation
Everything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
Minden más manipuláció és befolyásolás a Parlament és számos képviselő részéről.
At the most, it is simply cynical manipulation for obscure purposes.
Ez legfeljebb egyszerűen cinikus manipuláció a homályos célok érdekében.
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Részben a manipuláció veszélye szolgál magyarázatul rossz hírükre.
manipulation (também: attendance, attention, course, handling)
volume_up
kezelés {subst.}
manipulation (também: command, control, direction, guidance)
manipulation
Marketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
A médiában megjelenő marketing és reklám a tájékoztatás, promóció és manipulálás között lavíroz.

Sinônimos (inglês) para "manipulation":

manipulation

Exemplos de uso para "manipulation" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSince 2003 we have had a directive on insider dealing and market manipulation.
2003 óta rendelkezünk a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló irányelvvel.
EnglishThis context menu also offers you manipulation of the panel's buttons and applets.
Ebben a felbukkanó menüben a panel gombjait és a beágyazott kisalkalmazásokat is módosítani lehet.
EnglishHow this subtle manipulation was accomplished remained a mystery to him.
Hogy Boothe hogy tudta ilyen finoman manipulálni, fogalma sem volt.
EnglishShouldn't we think about manipulation, rather than elimination?
Nem kellene inkább manipulálásban gondolkodnunk a hatástalanítás helyett?
EnglishGene manipulation was a new field, and those things were unpredictable.
A génmanipuláció szűz terep még, és az ilyesmit nehéz megjósolni.
EnglishBut from here forward, he would be on his guard against such clever manipulation by the Druid.
Mostantól azonban őrizkednie kell a druida fortélyos manipulációitól.
EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Ugyanúgy, mint ahogy a korrupció, a média és a politikai kinevezések manipulálása is szokásos dolgok.
EnglishIt represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Az eredmény a józan ész és a racionalitás győzelmét hirdeti a demagógiával és a manipulációval szemben.
EnglishUnfortunately, it prefers lies, manipulation or even force.
Sajnos inkább a hazugságokat, a manipulációt vagy akár az erőszakot részesítik előnyben.
EnglishThen I reverse the manipulation, and you arise a creature of renewed sanity.
Aztán az előbbi mozdulatokat megismétlem visszafelé, és te normális emberként állhatsz majd fel a székből.
EnglishThe second assumption was difficult-the motive was not hatred or revenge, but rather manipulation.
A második feltevés nehéz: a motívum nem gyűlölet vagy bosszúvágy, hanem manipulációs szándék.
EnglishThe great famine cannot be the subject of ideological manipulation or other nationalist policies.
A nagy éhínség sem ideológiai manipulációnak, sem nacionalista politikának nem képezheti tárgyát.
EnglishIt is because of this increase that we are calling for urgent measures to combat price manipulation.
E miatt a növekedés miatt sürgős intézkedésekre szólítunk fel az ármanipuláció elleni harcban.
EnglishNow a lot of robotics is very impressive, but manipulation robotics is really just in the dark ages.
Egy sor robot nagyon lenyűgöző, de a manipulációs robotika tényleg a sötét középkorban jár még.
EnglishThrough the red lenses of his defensive anger, Joe perceived her calmness as a tool of manipulation.
A védekező düh vörös kontaktlencséjén keresztül Joe manipulációs eszköznek látta a nő nyugalmát.
EnglishThe bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
A tárgyalás részrehajlása és a vádlott manipulációja az igazságszolgáltatás valóságos paródiája volt.
EnglishA quick manipulation of her controller showed that both CNN and its subsidiary CNN Headline News were off the air.
Ugyanez volt a helyzet az HBO-val és az ESPN-nel, valamint a Showtime-mal is.
EnglishI would be very pleased if, for example, you were to concentrate your research on the manipulation of consciousness.
Nagyon örülnék, ha például a kutatásukat a tudat manipulálására irányoznák.
EnglishCourts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
A bíróságokat hazámban és Európa többi részén is még mindig lehet politikailag manipulálni.
EnglishThere would be no manipulation at the treaty, no treachery sewn into the fabric of generous pronouncements.
A tárgyalások során nem fogják majd manipulálni, nem szőnek csapdákat a nagylelkű kijelentések közé.