Como se fala "to make provision" em húngaro

EN

"to make provision" em húngaro

EN to make provision
volume_up
{verbo}

to make provision (também: to act, to do, to take action)

Traduções parecidas para to make provision em Húngaro

make substantivo
to make verbo
provision substantivo
to provision verbo

Exemplos de uso para "to make provision" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI think it greater sin to make no provision for a son to inherit my kingdom.
Szerintem nagyobb bűn nem gondoskodni fiúról, aki örökli a királyságomat.
EnglishAs you know, the Rules of Procedure make provision for five to speak.
Ahogy Önök is tudják, az eljárási szabályzat öt felszólalást engedélyez.
EnglishShe definitely wanted to make some provision for your future.
Határozott kívánsága volt, hogy a maga jövőjéről gondoskodjunk valamilyen formában.
EnglishWe are therefore proposing to make explicit provision for this.
Ezért azt javasoljuk, hogy szülessen konkrét előírás erre vonatkozólag.
EnglishThe agreements make provision for monitoring and reviews that will involve Parliament.
A megállapodások rendelkeznek a Parlament részvételével zajló nyomon követésről és felülvizsgálatról.
EnglishThis report did not make provision for an opinion from the Committee on Industry, Research and Energy.
A jelentés nem rendelkezett az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság általi véleményezésről.
EnglishHowever, as far as economic guidelines are concerned, the Treaty of Lisbon does not make provision for that.
A gazdasági iránymutatások tekintetében azonban a Lisszaboni Szerződés erről nem rendelkezik.
EnglishTherefore, we have to prepare for this reality and to make provision in the relevant areas.
Ezért fel kell készülnünk erre a nagyon is valós helyzetre és intézkedéseket kell tennünk a vonatkozó területeken.
EnglishWe have a responsibility to women who participate in working life to make maternity provision justifiable.
Tartozunk azzal a munkaerőpiacon részt vevő nőknek, hogy az anyasági ellátást elfogadhatóvá tesszük.
EnglishBut put ye on the Lord Jesus Christ: and make not provision for the flesh in its concupiscences.
Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.
EnglishFirstly, because the Treaties make no provision for voluntary or involuntary exit from the common currency.
Először is azért, mert a Szerződések nem rendelkeznek az euróövezetből történő önkéntes vagy nem önkéntes kilépésről.
EnglishIn contrast to what some people have said, the prior approval system does not make adequate provision for these cases.
Szemben azzal, amit néhányan mondtak, az előzetes engedélyezési rendszer nem határozza meg pontosan ezeket az eseteket.
EnglishWhen we re-examine our working methods, we can make provision for other, similar facilities with regard to interventions by Members.
Amikor felülvizsgáljuk a munkamódszereinket, gondoskodhatunk hasonló könnyítésekről tekintettel a képviselők közbenjárására.
EnglishThe directive will make very ample provision for seasonal patterns, production peaks and the needs of certain activities.
Az irányelv nagyon is megfelelően gondoskodik a szezonális mintákról, a termelési csúcsidőszakokról, és bizonyos tevékenységek szükségleteiről.
EnglishFirstly, we must make as much provision as possible; in other words, we must cost in all the risks of offshore extraction.
Először: gondoskodnunk kell annyi feltételről, amennyiről csak lehet; más szóval: figyelembe kell vennünk a tengeri kitermelés minden kockázatát.
EnglishI voted against making an exception for the Monday of Orthodox Easter when we make no provision for not meeting on 14 July.
Az ellen szavaztam, hogy kivételt tegyünk az ortodox húsvét hétfő esetében, mivel nincs rendelkezés arra vonatkozóan, hogy július 14-én ne találkozhassunk.
EnglishWhereas it may be economically justified to make provision for adjustments to the premiums where sugar prices change during a specified period;
mivel a cukorárak meghatározott időszakon belüli változásának esetén gazdaságilag indokolt lehet a támogatás kiigazításáról rendelkezni;
EnglishSecondly, we need to make provision for any future incidents or disasters; in other words, we need a European disaster recovery plan.
Másodszor, meg kell határozni, mit tegyünk egy esetleges jövőbeli baleset vagy katasztrófa esetén; más szóval, európai katasztrófatervre van szükség.
EnglishI therefore really believe that we must make provision at this stage for a substantially increased budget for the European Chemicals Agency.
Ezért valóban úgy gondolom, hogy a jelenlegi szakaszban gondoskodnunk kell az Európai Vegyianyag-ügynökség költségvetésének jelentős megnöveléséről.
EnglishIt is essential to make this provision ambitious but realistic, and with some flexibility given the EU's varied climate and economic conditions.
Lényeges, hogy ez a javaslat ambiciózus, ugyanakkor megvalósítható legyen, valamint rugalmas, tekintve az EU változatos éghajlati és gazdasági körülményeit.