Como se fala "to make progress" em húngaro

EN

"to make progress" em húngaro

EN to make progress
volume_up
{verbo}

to make progress (também: to develop, to evolve, to progress, to shape)
(SL) The best way of stabilising this part of the Balkans is for the former Yugoslav Republic of Macedonia to make progress and move closer to the European Union.
(SL) A legjobb módja annak, hogy a Balkán e része stabilizálódjon az az, hogy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság fejlődik, és közelebb kerül az Európai Unióhoz.

Traduções parecidas para to make progress em Húngaro

make substantivo
to make verbo
progress substantivo
to progress verbo

Exemplos de uso para "to make progress" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
Az eset újraértékelése azonban segíteni fog abban, hogy Európán belül előrelépjünk.
EnglishIf we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk, előhaladást kell elérnünk az integrációban.
EnglishIt would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.
Nagyon jó lenne, ha a Bizottság gyorsabb előrelépést tenne ezzel kapcsolatban.
EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Nyilvánvaló, hogy ad hoc bíróságokkal hosszú távon nem fogunk előrehaladást elérni.
EnglishHowever, we will need all our efforts to make progress in relation to China.
Azonban minden erőfeszítésünkre szükségünk lesz a Kínával kapcsolatos előrelépéshez.
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Ha ezen a téren túlságosan megengedők vagyunk, akkor nem leszünk képesek előrehaladásra.
EnglishWe have to ask ourselves how we can make progress jointly with other states.
Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy hogyan tudnánk más államokkal együtt előre lépni.
EnglishThis is extremely important if we really want to make progress in this area.
Ez rendkívül fontos, ha tényleg előrehaladást akarunk elérni ezen a téren.
EnglishIn the end, we knew exactly where we were and could therefore make progress.
Végül mindig pontosan tudtuk, hol is állunk, s így lehetőség nyílt az előbbre jutásra.
EnglishWe have raised these issues year after year and have been unable to make much progress.
Évről évre megvitatjuk ezeket a témákat, de mindeddig nem értünk el sok előrelépést.
EnglishWe must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
Végre eredményeket kell elérnünk az afgán rendőrség és igazságszolgáltatás átképzésében.
EnglishWe hope that Croatia will seize the opportunity and make fast progress.
Bízunk benne, hogy Horvátország megragadja a lehetőséget, és gyors fejlődést mutat.
EnglishYou are aiming to make progress here, and we will be watching to see how you match up.
Az Önök célja az előrelépés, mi pedig figyelni fogjuk, miként fognak megfelelni ennek.
EnglishThese deaths cannot be avoided at this stage if we do not make any progress.
Ha nem tudunk haladást elérni, ezek az elhalálozások ebben a fázisban nem kerülhetők el.
EnglishWe want to make more progress in this area, because the situation is extremely complex.
Előrelépést szeretnénk elérni e téren, mert a helyzet rendkívül összetett.
EnglishWe are attempting to do our homework in this area and to make progress in this regard.
Próbáljuk elvégezni a házi feladatunkat és előrehaladást elérni ebből a szempontból is.
EnglishFinally, in the area of regional integration, the GCC is slow to make progress.
Végül pedig elmondható, hogy a regionális integráció területén a GCC lassú fejlődést tanúsít.
EnglishBut it is also important that Pakistan continues to make progress in fighting poverty.
De az is fontos, hogy Pakisztán folytassa a szegénység elleni küzdelmet.
EnglishThat gives us a common goal to make real progress in the coming years.
Így közös célunk, hogy az elkövetkező években valódi előrelépést érjünk el.
EnglishLet me start with a few good examples, but then say where we will not make progress.
Hadd kezdjem néhány jó példával, majd beszélek arról is, ahol nem fogunk előrelépést elérni.