EN to make out
volume_up
{verbo}

1. geral

to make out (também: to advance, to come on, to drift, to fare)
He could barely make out her head, but it was a woman, and it was someone positively identified as a target.
A lövedék kétszáz yardnyit halad majd a levegőben, ez azt jelenti, két hüvelykkel tart majd balra.
He could just make out the single exiled Raider dwindling in the distance, moving with slow determination as ripples of heat blurred his tiny figure.
A távolban még látni lehetett a parányi figurát, amint határozott léptekkel halad a dűnék között.
to make out (também: to affirm, to claim, to contend, to hold)
to make out (também: to identify, to peg, to recognize)
to make out (também: to cook, to dispense, to do, to fix up)
to make out (também: to decipher)
to make out (também: to disentangle, to solve, to unknot, to unravel)
to make out (também: to display, to draw, to engross, to exhibit)
to make out (também: to fare, to get ahead, to get along, to get by)
But to Corbell they were just like all the others, all the eyes curiously watching to see how the speechless one would make out.
Corbellnek azonban olyanok voltak, mint az összes többi kíváncsian figyelő szempár, mely azt lesi, hogyan boldogul a szótlan alak.
to make out (também: to psych sb out)

2. "kissing"

to make out (também: to snog)
volume_up
smárol {v.} [coloq.]

Traduções parecidas para to make out em Húngaro

make substantivo
to make verbo
out advérbio
Hungarian
to out verbo
Hungarian

Exemplos de uso para "to make out" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
EnglishThere was something on the hall floor but it was too dark for Joe to make it out.
Volt valami az előszoba padlóján, de sötét volt ahhoz, hogy ki tudja venni, mi az.
EnglishIf you head that way, you can just make out the burned farmhouse from the road.
Ha abba az irányba tart, az útról látni fogja a kiégett gazdasági épületeket.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
Igencsak tévednek azok, akik a globalizációt fenyegetésként próbálják feltüntetni.
EnglishWhy don't they kill you at birth and chop you up and make dog food out of you?
Miért nem ölik meg az ilyeneket és miért nem csinálnak belőlük macskaeledelt?
EnglishShe couldn't make it out; and not only was bewildered; was also rather upset.
Nem tudott kiigazodni rajta, s ez nemcsak megrémítette, hanem bosszantotta is.
EnglishAmberle was talking to him, her voice urgent, but he could not make out the words.
Amberle beszélt hozzá, mintha unszolta volna, de a völgylakó nem értette, mit mond.
EnglishWhere were you when some miscreant tried to make my brain squirt out my ears?
- Hol voltál, mikor valami gazember megpróbálta szétloccsantani a koponyámat?
EnglishNobody's going to make me sit out there on the road and have my throat cut.
Senki sem kényszeríthet rá, hogy kinn üljek az úton, és elvágassam a nyakamat.
EnglishThe only thing Henry could make out clearly was the panic in the voices.
Az egyetlen dolog, amit Henry kivehetett a belőle áradó hangokból, a pánik volt.
EnglishI am afraid you will not be able to make it out, but I hardly know what I have written.
Attól félek, el sem tudod olvasni a levelemet - magam is alig tudom, mit írtam.
EnglishIf we make it safely out of the country, you'll be notified in a week or so.
Ha biztonságban kijutunk az országból, nagyjából egy héten belül értesítjük magukat.
EnglishI don't care if I make a fool out of myself, but I do not want to embarrass my family.
Nem érdekel, ha hülyét csinálok magamból, de a családom nem akarom cserben hagyni.
EnglishWith the help of his light he could make out the chalk lines on the apron directly below.
Az elemlámpa segítségével jól ki tudta venni a krétaköröket pontosan maga alatt.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
A Tanács ugyanakkor szeretné az önkéntes kívülmaradást állandósítani és kibővíteni.
EnglishHe cared enough to make you come out of the matrix of matter, did He not?
- Hiszen arra is volt ideje, hogy segítsen neked kilépni az anyag mátrixából, nem?
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Valamennyien tartozunk azzal az elhunytaknak, hogy nem csinálunk áldozatot az élőkből.
EnglishYou want to know how truck drivers make out with women, right? the driver said.
Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? kérdezte a sofőr.
EnglishShe could just make out the crews, scampering on the foredecks and in the rigging.
Már ki tudta venni a legénységet is a kötélzetek között, a fedélzeteken.
EnglishThe clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
A klónozott állatok olyannyira drágák, hogy senki sem készítene belőlük hamburgert.