Como se fala "major task" em húngaro

EN

"major task" em húngaro

Veja exemplos com "major task" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para major task em Húngaro

major substantivo
major adjetivo
task substantivo
to task verbo

Exemplos de uso para "major task" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIts proper implementation will be a major task in the months ahead.
A következő hónapokban ennek végrehajtása lesz az egyik igen fontos feladatunk.
EnglishThe Bulgarian Government finds the absorption of funds to be a major task.
A bolgár kormány a legnagyobb feladatot az alapok befogadásában látja.
EnglishFifthly, revising the fourth and the seventh directives is no small task; it is quite a major task.
Ötödször, a negyedik és a hetedik irányelv felülvizsgálata nem kis feladat; meglehetősen nagy feladatról van szó.
EnglishThis is truly a major task for the observatory.
Ez valóban egy fontos feladata a megfigyelőközpontnak.
EnglishThat is a major task for the European Commission.
Ez jelentős feladat az Európai Bizottság számára.
EnglishA successful outcome at Copenhagen remains a primary concern for Europeans and a major task for the global community.
A koppenhágai csúcs sikeres kimenetele elsődleges fontosságú az európaiak számára és nagy feladatot ró a nemzetközi közösségre.
EnglishParliament faces a major task.
EnglishOur one major task is to keep the system in operation and to guarantee for EU citizens the same social standards as they had before the crisis.
Egyik legfőbb feladatunk az, hogy működésben is tartsuk, és ugyanazokat a szociális normákat biztosítsuk az európai polgárok számára, mint a válság előtt.
EnglishMany important questions arise that we wish to incorporate into our strategy, and we are faced with the major task of improving the coordination and integration of various areas.
Sok fontos kérdés merül fel, amit be akarunk építeni a stratégiánkba, komoly feladat a különböző területek jobb koordinációja és integrációja.
EnglishThis will continue to be a major task in future too, so that we can ensure that passengers can claim their rights even if people in uniform treat them dismissively or distantly.
Mindez a jövőben és fontos feladat lesz, így biztosíthatjuk, hogy az utasok követelhetik a jogaikat, akkor is, ha az egyenruhások elutasítóan vagy távolságtartóan kezelik őket.

Aprenda outras palavras

English
  • major task

Busque mais palavras no dicionário Português-Espanhol.