Como se fala "joke" em húngaro

EN

"joke" em húngaro

volume_up
joke {subst.}

EN joke
volume_up
{substantivo}

joke (também: humor, pleasantry, story, humour)
volume_up
vicc {subst.}
If it was a joke, John Drowze said fiercely, then it was an extremely asinine joke.
Ha viccnek szántad köpte Kába János harciasan a szavakat , akkor borzasztóan rossz vicc volt.
If there was a long silence, one or the other of us would end it with the start of a joke.
A hosszú hallgatásokat valamelyikünk mindig egy vicc nyitómondatával törte meg.
So it really was all a joke, and that joke included Kevin's bitching about hurting the permafrost.
Az egész egy rossz vicc, és ebbe beletartozik Kevin aggódása is a permafrostért.
joke (também: drollery, game, hoax, jest)
volume_up
tréfa {subst.}
The Gran Maestro had sensed this was a private joke and had gone; silently.
A Gran Maestro megérezte, hogy ez a tréfa csak nekik kettőjüknek szól, és elment.
The joke seemed to relax Sandstone, as Elliot had hoped it would.
A tréfa hallatán Sandstone valamelyest ellazult, ahogyan Elliot remélte.
There was a joke during Garp's days at Steering that this was the preferred way to go.
Garp idejében az a tréfa járta a Steeringben, hogy a legdicsőbb elmúlás ilyen.
joke (também: drollery, fun, game, jest)
volume_up
móka {subst.}
That would be a joke, that would, laughed Japp.
Csuda jó móka volna! kacagott Japp.
- Azt hiszed ez egy móka?
He had personally been in four, said Kovacs, and it was no bloody joke, particularly when one had to hand over the proceeds.
Õ személyesen négy ügyben volt benne, írta Kovács, és bizony elég ronda móka volt, különösen amikor át kellett adni a szajrét.

Sinônimos (inglês) para "joke":

joke

Exemplos de uso para "joke" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOn the contrary, it's sort of a big family joke and a huge family embarrassment.
Épp ellenkezőleg, kitartó családi gúnykacaj tárgya, és nagy családi blamázs.
EnglishAs my father used to say, you shouldn't have joined if you couldn't take a joke.
- Ahogy apám is mindig mondta: ha nem érted a tréfát, nem kellett volna csatlakoznod.
EnglishThis was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
Ez tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
EnglishA few years later I heard a joke about the greatest violinist, Jascha Heifetz.
Néhány évvel később hallottam egy viccet a legnagyobb hegedűsről, Jascha Heifetz-ről.
EnglishI used to joke with Lamar that we were the mother and father of PreCrime.
Valaha tréfálkoztunk Lamarral és azt mondtuk, hogy mi vagyunk a Precrime szülei.
EnglishA place Gods name is not written, Mendelson said, amused by his own joke.
Hát az Isten, az pont nincs benne felelte Mendelzon, és jót mulatott elmésségén.
English(Laughter) And I know that I have been waiting all week to tell this joke.
(Nevetés) És tudom, hogy egész héten arra vártam, hogy elmondjam ezt a viccet.
EnglishI remember one little brute throwing a hand-grenade into the dug-out fire for a joke.
Emlékszem, az egyik kis vadember tréfából kézigránátot dobott a tábortűz parazsába.
EnglishWhen the priest's eyes widened with surprise, Victor smiled and said, That was a joke.
- Amikor a pap szeme döbbenten elkerekedett, még hozzátette: - Csak vicceltem!
EnglishAnd a sea story starts, 'No shit,' the master chief concluded the joke.
A tengerészmese meg úgy: Esküszöm, hogy úgy igaz, ahogy mondom fejezte be Boomer.
EnglishSo by making some sort of joke about it, you get to say what you really want...
Ami azt jelenti, hogy el akarsz menni, de túl gyáva vagy, hogy beismerd.
EnglishHad Tate screwed up, that killed might not have been the limp joke he pretended it was.
Ha Tate nem lett volna, akkor a kinyírtak kifejezés szó szerint lett volna értendő.
EnglishFrank, we seem to have a very poor connection; or would you like to let me in on the joke?
Frank, úgy látszik, nagyon nem vagyunk összhangban; beavatna engem is a tréfába?
EnglishClearly what he'd said, however preposterous, was not intended as a joke.
Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta.
EnglishI don't want to be a locker room joke, so... don't tell anybody, okay?
Nem akarom, hogy mindenki rajtam röhögjön... úgyhogy, ne mondd el senkinek, oké?
English'I decided maybe it was time to take the joke seriously,' Bobby said.
- Úgy döntöttem, éppen ideje, hogy a viccet komolyan vegyük - mondta erre Bobby.
EnglishMay have been all a joke, but it doesn't seem to me that Banks is the joking kind.
Lehet, hogy a fiú tréfának is szánta, de nem az az érzésem, hogy nagyon tréfás természet.
EnglishSurth made the dry little snort that signified he'd uttered a joke and added, Come on.
- Surth felhorkant, ami azt jelezte, hogy valami nagy tréfát mondott, majd folytatta.
English'Dialogue with the citizen in the framework of the Treaty of Lisbon': what a joke!
"Párbeszéd a polgárokkal a Lisszaboni Szerződés keretében”: kész röhej!
EnglishHe meant it as a joke, but he didn't know enough Boyish to phrase or inflect it that way.
Viccnek szánta, de nem tudott annyira fiúsul, hogy úgy formálja vagy ragozza.