Como se fala "insignia" em húngaro

EN

"insignia" em húngaro

EN insignia
volume_up
{substantivo}

insignia (também: badge, ensign, favor, pin)
volume_up
jelvény {subst.}
None of the vehicles carried any insignia, but the cleanliness and uniformity screamed corporate.
Egyik járgányon sem látszott jelvény, de egyformaságuk, és tisztaságuk céges eredetre utalt.
He wore the dark blue robes of the High Druid, which were belted at the waist and free of any insignia.
A Fődruida derékban övvel összefogott, sötétkék köntösét viselte, amelyen nem volt semmiféle jelvény.
The Dive Bomber ride used as its symbol the German Ju-87 Stuka, complete to the Iron Cross insignia on the wings and fuselage, though the swastika on the tail had been thoughtfully deleted.
A zuhanóbombázó szimbóluma, a német Ju-87 stuka volt, még a vaskereszt jelvény is ott volt a szárnyon és a törzsön, bár a farokrészen kitakarták a horogkeresztet.
insignia
On the blonde's uniform lapel were lieutenant's insignia.
A szőke lány egyenruhája vállapján hadnagyi rangjelzés díszelgett.
From rank insignia, it appeared that Horis Antic was rather senior in his Order.
A rangjelzés elárulta, hogy Horis Antic meglehetősen komoly tekintélynek örvend a Rendjén belül.
Nincs alakulatjelzés, sem jelvények, csak rangjelzés.
insignia (também: decoration, distinction, honouring, honors)

Exemplos de uso para "insignia" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMajor Namm plucked at his Imperial insignia absently, chewing on his lower lip.
Namm őrnagy szórakozottan megsimogatta a rangjelzését, és ráharapott az alsó ajkára.
EnglishAll wore the military trappings and insignia of Maturens-Troll commanders.
Valamennyien a maturenek a troll parancsnokok egyenruháját és díszeit viselték.
EnglishThe placid-faced alien piloting it wore some sort of uniform with insignia on the shoulders.
A merev arcú idegen uniformist viselt, és a vállán valami jelzés volt látható.
Englishinsignia gleamed, confirming that they were Enclave Police Agency officers.
Csillogó jelvényük elárulta, hogy az Enklávé Rendőrügynökség rendőrei.
EnglishHe finally buttoned the insignia then brushed down his shirt front.
Nagyon szeretlek, és mindent megtennék érted, de ki nem állhatom az ilyen ruhákat.
EnglishIt somehow made a difference to see military-type insignia <»n their shoulders.
Három perc, és a kormánygép már a levegőt szelte északi irányban a New York-i La Guardia felé.
EnglishHe wore close-fitting garments of brown stuff, with insignia of rank.
Rangjelzésekkel díszített szűk, testhez simuló, barna színű ruhát viselt.
EnglishSeveral police cars, unmarked, and a couple of vans, but with police insignia on the side.
Számos jelzés nélküli rendőrautónk van, de a teherautóinkon jelzés van.
EnglishThe impressive stone was embossed with the golden insignia of an intersecting cross and sword.
A gyűrű köve csillogó rubin volt, egymást keresztező arany kard és kereszt díszítette.
EnglishCaptain's Sidearm, Alacrity corrected, pointing to a gleaming insignia on the holster.
Kapitányi Oldalfegyver helyesbített Alacrity, egy csillogó jelvényre mutatva a pisztolytáskán.
EnglishAn insignia upon the stone showed an intersecting sword and cross.
Az ékkőbe egy jelképet véstek: egymást keresztező kardot és keresztet.
EnglishBehind him stood two armed guards, dressed in black and bearing the insignia of the falcon.
Mögötte két fegyveres őr állt, fekete ruhájukon a sólymos címerrel.
EnglishThe insignia on the pennant was a crown seated over a spreading tree surrounded by a wreath of boughs.
A zászló koronát ábrázolt egy terebélyes fa tetején, ágakból font koszorúban.
EnglishA member of the Pelle would wear their insignia you wear none.
A Pelle törzs tagjai viselik a jelvényeiket, rajtad viszont nincs semmi.
EnglishThere were insignia and crests on the woodwork that Menion knew to belong to the kings of Callahorn.
A faburkolat faragványaiban felismerte a callahorni uralkodói jelvényeket és címereket.
EnglishI didn't see any insignia, but I didn't get much of a look.
Nem láttam rajta semmiféle jelzést, de az is igaz, nem nagyon néztem meg.
EnglishThey wore metal-mesh tunics with bronze insignia of rank.
Fémszerű anyagból készült csillogó ruhájukat bronzjelvények díszítették.
EnglishOn the top of the ruby, an insignia showed an intersecting sword and cross.
A rubinkőbe egymást metsző kardot és keresztet véstek.
EnglishAndie, do you see any patches or insignia anywhere on my clothing?
Andie, látsz jelvényeket vagy kitüntetéseket bárhol a ruhámon?
EnglishHe wore a blue-gray shipsuit, a bit faded and worn, its ship-patch and insignia mounts bare.
Szürkéskék, kissé kopott és viseltes űrruhát viselt, amiről hiányoztak a rangjelzések és a kitüntetések.