Como se fala "I lived" em húngaro

EN

"I lived" em húngaro

Veja exemplos com "I lived" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para I lived em Húngaro

I pronome
Hungarian
to live verbo
live substantivo
Hungarian
live adjetivo
live advérbio

Exemplos de uso para "I lived" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Mindez idő alatt a városban éltem, mert, hogy őszinte legyek, féltem a fáktól.
EnglishI have lived with it nearly all my life and the dispensing of it has been my trade.
Én vele éltem majd egész életemben, és osztottam másnak, ez volt a mesterségem.
EnglishI lived in a very vibrant, diverse neighborhood where I wrote several of my novels.
Egy sokféleségtől vibráló szomszédságban laktam, ahol több novellámat is írtam.
EnglishI've lived in New York all my life and I never visited the Statue of Liberty.
Egész életemben New Yorkban éltem, de sosem látogattam meg a Szabadság-szobrot.
EnglishAnd of course I knew that he lived in Maine, because of the recent article in People.
És hát persze tudtam, hogy Maine-ben él, mert nemrég olvastam róla a People-ben.
EnglishI have lived for hundreds of years, and I can remember clearly when I was a mortal man.
Sok száz évet éltem, és tisztán emlékszem halandó koromra a császárok Rómájában.
EnglishI essentially lived in the rape mines of the world for the last 12 years.
Tulajdonképpen a világ nemi erőszak-fészkeiben éltem az elmúlt tizenkét év során.
EnglishI have lived over eighteen hundred years, and I tell you life does not need us.
Több mint ezernyolcszáz évet éltem, és én mondom neked, az életnek nincs szüksége ránk.
EnglishI've lived all these years among those who create nothing and change nothing, I said.
Én olyanok között élek évek óta, akik semmit se alkotnak, és semmin se változtatnak.
EnglishAnd all the lives I'd lived, and worlds I'd known, seemed even less substantial.
Még kevésbé tűntek valószínűnek az életek, amelyeket éltem, a világok, amelyeket ismertem.
EnglishI have tasted your American emergency rations-I lived on it for several months once.
Kóstoltam már a maguk amerikai életmentőcsomagjait; egyszer hónapokig ilyeneken éltem.
EnglishAs far as I'm aware I've always lived on perfectly good terms with my neighbours.
Tudomásom szerint mindig a legjobb viszonyban voltam a szomszédaimmal.
EnglishIf I had lived his life, is it possible that I would've rejected my humanity?
Ha én éltem volna az Õ életét, akkor talán én is megtagadtam volna az emberi mívoltomat?
EnglishIn these two parallel universes I lived comfortably and felt no contradiction.
Remekül elvoltam ebben a két, párhuzamos világban, és egy csepp meghasonlást sem éreztem.
EnglishAnd everywhere I lived, I learned the languages, but never mastered them.
Mindenhol, ahol éltem, megtanultam a nyelvet, de soha nem tökéletesítettem.
EnglishFor most of the past ten years I've lived on the island of Maui, a very beautiful place.
Az évtized legnagyobb részében Maui szigetén élek, ami egy nagyon szép hely.
EnglishChild, I have lived on thy strength as an old tree lives on the lime of a new wall.
Gyermek, én úgy éltem a te erődből, mint az öreg fa az új fal meszéből.
EnglishWhy do you- I was robbed and beaten five years ago when I lived in Mobile, almost died.
Öt évvel ezelőtt, amikor még Mobile-bán éltem, betörtek hozzám, és félig agyonvertek.
EnglishI guess I just haven't lived up to my potential, Garp said, nastily.
- Csupán nem váltottam be a hozzám fűzött reményeket - tette hozzá Garp undokul.
EnglishI lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.
Én 40 éven keresztül Európa egy olyan részén éltem, ahol tilos volt a reklám.

Aprenda outras palavras

English
  • I lived

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Espanhol.