Como se fala "I live" em húngaro

EN

"I live" em húngaro

Veja exemplos com "I live" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para I live em Húngaro

I pronome
Hungarian
live substantivo
Hungarian
live adjetivo
live advérbio
to live verbo

Exemplos de uso para "I live" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMy name is Lindsay Marriott and I live at 4212 Cabrillo Street, Montemar Vista.
Lindsay Marriott a nevem, Montemar Vistában lakom, a Cabrillo Street 4212 alatt.
EnglishI cannot live without this beauty, I said suddenly, though I had meant to wait.
Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! mondtam hirtelen, pedig hallgatni akartam.
EnglishWhat do I care whether I live in a city which builds its own merchant fleet?
Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga építi a kereskedelmi flottáját?
EnglishAfter the war, I shall live in this house and rise to see that lake every day...
A háború után itt fogok lakni és minden nap felkelek megnézni ezt a tavat...
EnglishBut I live in fear of the time when I run out of fuel and the fires will go out.
De állandóan rettegek, hogy mikor fogy el a tüzelő, mert akkor sötét lesz.
EnglishYes, Arnie, I know the rules, and I will live by the rules, she confirmed at last.
- Igen, Arnie, ismerem a szabályokat, és betartom őket - ígérte Carol végül.
EnglishWhat sin was there, I thought, except to live out my life in this awful place?
Mi a bűn, gondoltam, legfeljebb az, itt kell leélnem az életem, ezen a rémes helyen.
EnglishAnd so I actually live in Canada now, so I've been visiting one of my local glaciers.
Én mostanság Kanadában élek, és meg szoktam látogatni a saját, helyi gleccseremet.
EnglishI don't suppose I have long to live, said Timothy in a faint melancholy voice.
- Nem hiszem, hogy még sokáig élek - mondta Timothy elhaló, mélabús hangon.
EnglishI can tell you that out where I live in Arizona, nobody would fault the man for that.
Mondhatom magának, hogy Arizonában, ahol élek, senki sem hibáztatná őt emiatt.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Egy fontos vasútvonal, a Brenner és Verona közötti vasútvonal mellett lakom.
EnglishI live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Írországban élek, Dublint képviselem, amely Írország keleti partján fekszik.
EnglishI began to believe I could live with no one because I could not trust myself.
Kezdtem azt hinni, hogy senkivel sem élhetek együtt, mert nem bízhatok meg magamban.
EnglishAnd things will die so that I may live; I will drink their blood so that I may live.
Más lények fognak meghalni, hogy én élhessek; vérüket fogom inni, hogy létezhessek.
English...But I try to live in the now, where the ghosts of old wrongs do not abide.
Ám igyekszem a jelenben élni,...ahol a múlt szellemei nem fognak háborgatni.
EnglishRumor has it I can live six months here on that-and even- go to the movies.
Az a hír járja, ennyi pénzből hat hónapig megélek idebent sőt, még mozira is futja.
EnglishI know how to live here, I know how everything smells, and tastes, and is.
Tudom, milyen itt élni, ismerem mindennek az illatát, a tapintását, a lényét.
EnglishThen, for sentimental reasons, or because I'm a nice guy, I let you live.
Aztán lehet, hogy szentimentális vagyok, vagy, mert jó fiú, életben hagytalak.
EnglishI may live to regret my weakness, but I cannot kill in cold blood.”
Lehet, hogy amíg élek, bánni fogom a gyengeségemet, de hidegvérrel nem tudok ölni.
EnglishIf I have to leave tomorrow because there is no security here, where can I then live?
Ha holnap mennem kell, mert itt nem vagyok biztonságban, hol élhetek tovább?

Aprenda outras palavras

English
  • I live

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.