Como se fala "I learned" em húngaro

EN

"I learned" em húngaro

Veja exemplos com "I learned" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para I learned em Húngaro

I pronome
Hungarian
learned adjetivo
to learn verbo

Exemplos de uso para "I learned" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Szóval, mit tanultam ebből a kísérletből amit el szeretnék mondani a világnak?
EnglishThis way and that way, I said, and told him what I had learned and done so far.
Egyre-másra mondtam és elmeséltem neki, hogy eddig mit tudtam meg és mit végeztem.
EnglishAs I learned later, Belbo meant to cast the colonel into the maw of Manutius.
Később tudtam meg, hogy Belbo az ezredest a Manuzio karmai közé igyekezett dobni.
EnglishGaunt said, but I'm afraid I never learned.
- Hazavinném kocsin - mondta Mr. Gaunt -, csak éppen vezetni nem tanultam meg soha.
EnglishBy the evidence of my own eyes, and by what I learned from questioning Tredwell.
Abból, amit a saját szememmel láttam, és abból, amit Tredwelltől megtudtam.
EnglishThat's the night I learned the rules about what it means to be female in this world.
Aznap éjjel tanultam meg a szabályt, hogy mit jelent ebben a világban nőnek lenni.
EnglishI learned from the mistake we made with the guy from the alumni association.
Tanultam a hibából, amit az öregdiákok egyesületénél dolgozó pasassal elkövettünk.
EnglishIt was years and a lot of funny looks in the town before I learned the truth.
Évek kellettek hozzá és egy csomó furcsálkodó tekintet, mire rájöttem az igazságra.
EnglishHave you learned what I desire to know and offered twelve thousand in gold for?
- Sikerült megtudnod, amire szükségem van, és amiért tizenkétezer aranyat ajánlottam?
EnglishI'd also learned from what had happened at the rest area four nights earlier.
És okultam abból is, ami három éjszakával korábban az autóspihenőben történt.
English`Through what I've learned of human thinking from other humans, of course.
Természetesen annak révén, amit más emberektől tanultam az emberi gondolkozásról.
EnglishWhat had I learned about him in the two years I worked at his side, almost every day?
Mit értettem meg belőle két hosszú év, szinte mindennapos együttléteink során?
EnglishI've had no time, for it was only yesterday that I learned how matters stood.
Még nem volt rá időm, hiszen csupán tegnap értesültem felőle, hogyan állnak a dolgok.
EnglishAfter watching the Mexicans, I'd learned even more and improved my technique.
Alaposan megfigyeltem, hogy csinálták a mexikóiak, és tökéletesítettem a technikámat.
EnglishWhat I've learned I've learned from listening to men talk, not from books.
Amit tudok, nem könyvekből tanultam, hanem figyeltem az emberek beszélgetését.
EnglishI am yet a boy, and it is only within two months I learned to write Angrezi.
Én még csak gyerek vagyok és alig két hónapja, hogy megtanultam angolul írni-olvasni.
EnglishSometimes I carry messages for Platime, so I've learned how to memorize things.'
Olykor üzeneteket viszek Platime megbízásából, ezért megtanultam jól megjegyezni mindent.
English'I've learned that you know so much I can't, as I'd hoped, deceive you with half-truths.
- Látom, olyan sokat tudnak, hogy nem vezethetem magukat féligazságokkal félre.
EnglishOkay, yeah, I remember Annie-never learned her last name, he explained.
- Oké, persze, már emlékszem, Annie... nem is tudtam a másik nevét - magyarázta.
EnglishI didn't always love unintended consequences, but I've really learned to appreciate them.
Nem mindig örültem a véletlen következményeknek, de megtanultam megbecsülni őket.

Aprenda outras palavras

English
  • I learned

Busque mais palavras no dicionário Português-Inglês.