Como se fala "hung over" em húngaro

EN

"hung over" em húngaro

Veja exemplos com "hung over" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para hung over em Húngaro

hung adjetivo
to hang verbo
over adjetivo
over advérbio
to over verbo

Exemplos de uso para "hung over" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHe looked up at the mountain that hung over them, and felt its menace himself.
Vanye felnézett, és szinte érezte a fölébük magasodó hegyekből áradó fenyegetést.
EnglishIts rear feet hung over the sides of the trap's board, twitching randomly.
Kicsüngő hátsó lába időnként meg-megrándult, bajszán vércsöppek piroslottak.
EnglishI was in London at a party last night... so I'm afraid I'm a bit hung over.
- Á nem, az éjjel Londonban buliztam... úgyhogy egy kissé másnapos vagyok.
EnglishAnd the trees hung low over the broad clean flagstone terrace with its uneven purple stones.
A faágak ráhajoltak a tisztára söpört, széles terasz egyenetlen mályvaszín köveire.
EnglishA pastoral sweetness hung over all, yet nature had been kept at bay.
Pásztori édesség lebegett a kert fölött, ám azért kordában tartották a természetet.
EnglishSilence hung heavily over the fire for a long time before El-mara nodded reluctantly.
Hosszú, súlyos csend borult a tábortűzre, majd El vonakodva bólintott.
EnglishThe fog hung so heavily over the bridge that the traffic seemed to disappear into it.
A köd annyira összesűrűsödött a híd felett, hogy elnyelte a forgalmat.
EnglishFilitov thundered with the rage only possible to a hung-over professional soldier.
Micsoda? mennydörgött Filitov olyan haraggal, ami csak egy másnapos, profi katonától telik ki.
EnglishShe pulled free of him and got the washrag from its place, hung over the sink faucet.
Kirántotta magát a férfi szorításából, és felkapta a felmosórongyot.
EnglishTwo suits and an overcoat hung in the closet over three pairs of carefully treed shoes.
Két öltöny és egy felöltő lógott a szekrényben, alatta három pár gondosan kisámfázott cipő.
EnglishNow he felt a little less headachy, hung over, and downright miserable.
Most már egy kicsit kevésbé volt fejfájós, macskajajos és nyavalyás.
English'And look, there's an oil stove, and a duffle coat hung over the back of the chair.
Nézd, ott az olajtűzhely, és egy gyapjúkabát lóg a széktámlán.
EnglishI went down to the end and hung over the railing that led downstairs.
A szoba végébe mentem, és áthajoltam a lefelé vezető lépcső korlátján.
EnglishHis feet hung over the end of the couch in knobby gray socks.
A lába lelógott a heverő széléről, s így látni lehetett a csomós, szürke zoknikat.
EnglishSmoke crept out of the tin chimneys and hung low over the shingled roofs.
A bádog kéménykürtők eregette füst ráterült a zsindelyes tetőkre.
EnglishDespite the blue sky forecast, gray drizzly clouds hung over the city.
A derült eget ígérő előrejelzés dacára a városra összefüggő, szürke felhőtakaró ereszkedett.
EnglishThe block was long enough that only the elf's feet hung over the edge.
A kőtömb elég hosszú volt ahhoz, hogy csak a lábai lógjanak le róla.
EnglishThe sword that's hung over Amer- ica for a generation.
A kard, amely egy generáción át függött Amerika feje fölött mosolygott Van Damm.
EnglishWhen he wasn't drunk or too hung over, wasn't nobody in this town'd work harder for you than Hugh would.
- Ha nem volt részeg vagy másnapos, senki a munka végét meg nem fogta jobban őnála.
EnglishMolly hung a kettle over the fire for the sentries' tea.
Molly egy üstöt függesztett a tűz fölé, hogy elkészítse a teát az őrszemek számára.

Aprenda outras palavras

English
  • hung over

Mais traduções no dicionário Inglês-Inglês bab.la.