Como se fala "hundreds of years" em húngaro

EN

"hundreds of years" em húngaro

Veja exemplos com "hundreds of years" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para hundreds of years em Húngaro

year substantivo

Exemplos de uso para "hundreds of years" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd now he followed the old profession they had marked for us hundreds of years ago.
Most pedig a régi mesterséget folytatja, amelyre több száz éve jelöltek ki minket.
EnglishI have lived for hundreds of years, and I can remember clearly when I was a mortal man.
Sok száz évet éltem, és tisztán emlékszem halandó koromra a császárok Rómájában.
EnglishFor hundreds of years after, all life was caught up in a savage struggle to stay alive.
Ezután az élet századokon át nem állt másból, mint könyörtelen verekedésből a megmaradásért.
EnglishGenetechnologically, it's been within their grasp for hundreds of years, but it's forbidden.
Géntechnológiailag már több száz éve elérhető lenne számukra, de tilos.
EnglishThis is what happened, all right: this Guild man hundreds of years ago was taking some metal apart.
Az úgy volt, hogy az a céhes ember sok száz évvel ezelőtt szétszedett valami fémet.
EnglishFor what are we to these children with our hundreds of years?
Mael és én persze rögtön megígértük, mert mik ezek a gyermekek a mi évszázadainkhoz?
EnglishI didn't realize that I would not find Pandora for hundreds of years.
Nem sejtettem, hogy sok száz évig nem fogom megtalálni Pandorát.
EnglishThe plan that our ancestors formulated hundreds of years ago has been achieved.
Az őseink több száz éves tervét végre siker koronázta.
EnglishAnd for the first time in hundreds of years, no designee for the legacy.
És a hagyatéknak, évszázadok óta először, nincs örököse.
EnglishAll known deposits were exhausted hundreds of years ago.
Az összes ismert jade-lerakódást évszázadokkal ezelőtt kimerítették.
EnglishThat in all of these hundreds of years, none of the others ... none that we know has ever spoken of such a thing.
Több ezer év alatt egyik sem... a mi tudomásunk szerint egyikük sem beszélt ilyennel.
EnglishReforms have been attempted for hundreds of years without success.
Évszázadok óta próbálkoznak a reformokkal, sikertelenül.
EnglishHow many hundreds of years needs it to make a steward a king, if the king returns not?
- Hány száz év kell ahhoz, hogy a helytartóból király váljék, ha a király nem tér vissza? - kérdezte.
EnglishIn a general way, though, Sephrenia's hundreds of years old, maybe even a thousand - whatever that means.'
De az biztos, hogy Sephrenia több száz, vagy talán több ezer éves... akármit is jelentsen ez.
EnglishSome of the best mathematicians spent hundreds of years trying to prove that this structure was impossible.
Több kiváló matematikus próbálta bebizonyítani évszázadokon át, hogy ez a szerkezet lehetetlen.
English'The Church has tried for hundreds of years to stamp out that sort of thing,' Dolmant said sadly.
Az egyház már évszázadok óta próbálja kinevelni az emberekből ezt a hozzáállást mondta szomorúan Dolmant.
EnglishMy damned son has done what not all the little people in the hills have been able to do for hundreds of years.
Átkozott fiam megtette azt, amire a hegyeken lakozó kis nép sok száz éven át nem volt képes!
EnglishIn hundreds of years, the Chosen has never failed to greet the tree at the first touch of morning light.
Sok száz év alatt a Választottak egyszer sem mulasztották el az első napsugárnál köszönteni a fát.
EnglishJason had insisted it was the ghost of a Native American who'd lived there hundreds of years earlier.
Jason ragaszkodott ahhoz, hogy egy bennszülött amerikai szellem volt, aki évszázadokkal korábban élt ott.
EnglishWe create nothing, we have built nothing for hundreds of years, all we can do is steal from other worlds.
Nem alkotunk, sok száz éve semmit sem építünk, nem tehetünk egyebet, mint hogy lopunk más világokból.

Aprenda outras palavras

English
  • hundreds of years

No dicionário Alemão-Português você encontrará mais traduções.