Como se fala "humphrey" em húngaro

EN

"humphrey" em húngaro

Veja exemplos com "humphrey" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "humphrey" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhat was humphrey Bogart's character's name... inthe classic filmCasablanca?
Mi volt Humphrey Bogart szerepének neve... a klasszikus "Casablanca" című filmben?
EnglishTo relieve tension, like Humphrey Bogart did in that old movie.
Hogy oldja a feszültséget, mint Humphrey Bogart abban a régi filmben.
EnglishNORAD was at DEFCON-2 when a British astronomer named Humphrey Dagbolt spotted the satellite.
A NORAD a DEFCON-2 jegyében állt, amikor egy Humphrey Dagbolt nevezetű angol csillagász észlelte a műholdat.
EnglishMan, don't be dissin' Humphrey Bogart, man.
EnglishBut a PI called to mind old Humphrey Bogart movies and seemed like an anachronism in this modern age.
A magánnyomozókról azonban régi Humphrey Bogart-filmek jutottak az eszébe, s e modern korban anakronizmusnak tűnt ennek a szakmának a léte is.
EnglishIt had been the same feeling that she had experienced some years earlier for Humphrey Bogart, and later for the Duke of Edinburgh.
Ez ugyanaz az érzés volt, amit pár évvel korábban Humphrey Bogart, később pedig az edinburghi herceg iránt érzett.
EnglishLet me leave the last words to someone who's rapidly becoming a hero of mine, Humphrey Davy, who did his science at the turn of the 19th century.
Hadd fejezzem be valaki olyan szavaival, aki egyre inkább a hősömmé kezd válni, ő Humphrey Davy, aki a 19.
EnglishYou better go get her, Humphrey.
EnglishYou the Humphrey Bogart.
English'Cause he's Humphrey Bogart.

Aprenda outras palavras

English
  • humphrey

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.