EN haunting
volume_up
{adjetivo}

haunting
The haunting ambience of the dream came back.
Megcsapta az álom kísértő hangulata.
Olyan volt, akár a saját házát kísértő szellem.

Sinônimos (inglês) para "haunting":

haunting
English
haunt

Exemplos de uso para "haunting" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNow the van was full of whispers again, sibilant voices, haunting susurrations.
A furgon most megint megtelt suttogással, rémisztő hangokkal, sutyorgással.
EnglishI was inside the Vurt, and I knew that I was, but I wasn't getting the Haunting!
A Vurtban voltam, és tudtam, hogy ott vagyok, mégsem jött a Szellemláz!
EnglishPerhaps, if Buruks conscience is haunting him, he can be swayed to another course.
Talán ha Burukot gyötri a lelkiismeret, még meggyőzhetjük, hogy térjen át egy másik útra.
EnglishBut his nightmares kept haunting him, and he retreated even more from the world.
De lidércnyomásai tovább üldözték, és még jobban elvonult a világtól.
EnglishThe music was at once wild, haunting, and free as it rose into the night.
Hozták a húros hangszereket, a cintányérokat, és a muzsikusok rázendítettek.
EnglishCould you be happy, he asked, with the memory of your own world haunting you at every step?
Boldog lehetnél-e - kérdezte -, ha saját világod emléke kísértene, bármerre mégy?
EnglishThe kid's averted face had faded as pale as whatever haunting spirits he might have glimpsed.
- A kölyök elfordított arca egyre sápadtabb lett, mintha szellemeket látott volna.
EnglishNo remorseful thoughts, no uneasy twinges of conscience from the past, no haunting memories here.
Nincs bűntudata, nem gyötri a lelkiismeret a múltja miatt, nem kísértik emlékek.
EnglishOnly haunting speculation and frequent awakenings from sleep in tears.
Csak vissza-visszatérő találgatások és gyakori ébredések könnyek között.
EnglishThe talk of haunting may be just a local superstition, but let's not take any chances.'
A kísérteteket talán csak a helyiek találták ki, de jobb, ha semmit nem bízunk a szerencsére.
EnglishThe Haunting was the feeling you got sometimes, in the Vurt; the real world calling you home.
A Vurtban néha érezni a Szellemlázat, amikor az igazi világ hív vissza.
EnglishInstead of haunting a place, especially an appropriate place like Graceland, he haunts me.
Ahelyett, hogy egy adott helyet kísértett volna, engem kísértett.
EnglishThe old tower appears to be haunted in some way, and that haunting is in communication with Kettle.
Az öreg tornyot kísérti valami, és ez a valami kapcsolatban áll Kannával.
EnglishLying in the heat, the strangest pictures came haunting his head.
A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában.
EnglishThe unseen flautist produced no discernible melody, but the flow of notes was haunting nonetheless.
A láthatatlan fuvolás nem játszott felismerhető dallamot, de a hangok mégis ismétlődtek.
EnglishClearly this forest was a bad place, full of haunting phantasms.
Cudar egy hely ez az erdő, dugig tele kísérteties fantazmagóriákkal.
EnglishHe took my life from me, and gave me his haunting ground in exchange.
Elvette az életemet, nekem adta cserébe a kísértetjáró terepet.
EnglishEven as he spoke, the haunting music swelled again, but louder than before.
Még mielőtt Julie felelt volna, a visszatérő zene ismét felhangzott, halkan, de hangosabban, mint az imént.
EnglishMaybe I getting the Haunting again, seeing the dirt through the glass.
Talán megint Szellemlázam van, üvegen át látom a mocskot.
EnglishTina, you really don't think his ghost was haunting a jukebox?
Valóban azt hiszed, hogy a fiad szelleme kísértett a zenegépben?