Como se fala "haughty" em húngaro

EN

"haughty" em húngaro

EN haughty
volume_up
{adjetivo}

haughty (também: arrogant, contemptuous, lofty, lordly)
You're haughty, and you always say the wrong thing... in every situation.
Gőgös vagy és minden helyzetben rosszat szólsz. minden helyzetben.
Haughty mages brightened the sky with spells
Gőgös varázslók világították meg az eget a varázslataikkal...
An indulgence permitting the kings wife to resume her haughty demeanour.
Ez a különleges bánásmód lehetővé tette, hogy a királyné a természetének megfelelően gőgös maradjon.
A haughty footman in blue velvet livery stood by the door.
Egy dölyfös, kék bársonylibériás lakáj állt az ajtóban.
When Elminster first saw it, Cormanthor was a city of haughty pretence, intrigue, strife, and decadence.
Amikor Elminster először látta, Cormanthor a dölyfös előkelőségek, az intrika és az elutasítás városa volt.
I was a bit haughty not long ago when I was safe and secure with old Brodnax and Speer, and then with Lake, so I'll eat a little crow.
Nem is olyan régen dölyfös voltam és rátarti, amikor biztonságban éreztem magamat a Brodnax és Speernél, aztán pedig a Lake cégnél, mostanság majd egy kicsit alázatosabban viselkedem.
haughty (também: lofty)
He was goggling at a man who'd risen from his chair at a nearby tablea table of haughty, richly robed men who were laughing at the minstrel's fate.
Egy férfire nézett, aki egy közeli asztalnál állt fel székéről - fennhéjázó és gazdagon öltözködő férfiak asztalától, akik a dalnok sorsán nevettek.

Sinônimos (inglês) para "haughty":

haughty

Exemplos de uso para "haughty" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishUttering haughty and blasphemous words, and allowed to exercise authority for 42 months.
" Istenkáromlásnak tűikkimondani, de uralkodása, de uralkodásamegengedett 42 hónapig".
EnglishSelecting a sympathetic-looking and not too haughty damsel he made known his requirements.
Kiválasztott egy rokonszenves és nem túl büszke modorú kisasszonyt, akinek elmesélte az óhaját
EnglishMadouc gave her head a haughty toss and turned back to Dhrun.
Madouc bosszúsan rándított egyet a vállán, és visszafordult Dhrunhoz.
EnglishAy'm afraid it's impossible just now, she said in haughty accents.
Sajnos, e pillanatban lehetetlen szólt gőgösen a kagylóba.
EnglishPeople sometimes say cats are vain, but cats are haughty.
Még a macskák sem, akiket pedig gyakran ér ez a vád.
EnglishHe had a haughty disregard for the pain that he'd caused.
Egyáltalán nem érdekelte a fájdalom, amit okozott.
EnglishA male voice, with the haughty obsequiousness of a servant to the powerful and rich, answered after two rings.
A gazdagok és a hatalmasok szolgáira jellemzően határozott hangú inas vette fel két kicsöngés után a kagylót.
EnglishA stiff-necked, haughty wench you are, Ywain, and clever.
Nyakas, rátarti némber vagy te, s okos...
EnglishSir Rudo gave Claractus a haughty inspection.
Sir Rudo gyanakvó pillantást vetett Claractusra.
EnglishThe haughty young elf looked sadder and more serious than any in the room remembered him ever seeming.
A büszke ifjú szomorúbban nézett, mint az imént az öreg és arca komolyabb volt, mint amire gyermekkora óta bárki is emlékezett.
EnglishShe was wearing street clothes that looked black and white, and a hat to match and she was a little haughty, but not too much.
Utcai ruhát viselt, fekete-fehér utcai ruhát, hozzávaló kalapot, és kissé kihívóan nézett, de nem nagyon.
EnglishA ravishing, brassy blond woman crossed from the house to the phone booth, giving Constant a look of haughty contempt.
Egy elbűvölő, bronzvörös nő sietett a telefonfülkéhez: elhaladtában gőgösen megvető pillantást vetett Constantra.
EnglishThe falling elder's body spread its brains over the slippers of a haughty lady in a blue gown, who didn't even notice.
Az összerogyó ős vére egy kék ruhát viselő, büszke nőre spriccelt, aki észre sem vette a mellette zajló jelenetet.
EnglishThe lady stood by in haughty silence.
A nő némán, megkövülten állott mellettük.
EnglishWe heard a noise, a heavy damask curtain was raised, we glimpsed a diaphanous hand, then She appeared, the Haughty Virgin.
Zajt hallottunk, fölemelkedett egy nehéz damasztfüggöny, áttetsző kéz derengett elő, majd megjelent Õ, a Magasztos Szűz.
EnglishLord Loftus instantly became haughty.
EnglishHaughty, Don came over.
EnglishInfuriatingly, the scientist regarded Voltaire the way Voltaire had regarded his wigmaker—with haughty superiority.
A tudós vérforraló módon ugyanúgy viselkedett Voltaire-rel, ahogy annak idején ő a parókakészítőjével: fensőségesen és gőgösen nézett vissza rá.
EnglishHe preserved his haughty attitude as of a man who in his immeasurable pride, believed himself above or beyond humanity.
Továbbra is ott maradt egyenes testtartással, az olyan ember rendíthetetlen gőgjével, aki azt képzeli magáról, hogy az egész emberiség felett áll.
EnglishWhen he smiled, his mouth turned up slightly at the left corner, giving him a vaguely haughty expression, although at the moment he wasn't smiling.
Kennebeck öt éve ismerte Alexandert, első pillanattól kezdve megvetette a férfit, és azt gyanította, hogy ez az érzés kölcsönös.