Como se fala "gash" em húngaro

EN

"gash" em húngaro

volume_up
gash {subst.}

EN gash
volume_up
{substantivo}

gash (também: laceration, wound, sore, scarring)
volume_up
seb {subst.}
The gash on his thigh, the one the turnsignal had made, burned like a brand.
A seb, amelyet az indexkar hasított a combjába, úgy égett, mint a tüzes billog.
The gash on her cheek would heal and fade but never vanish.
Az a seb ott Ywain arcán idővel begyógyul, a sebhely elhalványul, de el sosem tűnik.
He lifted her wrist and made a new gash by the scab of the other and filled his glass.
Felemelte a lány csuklóját, újabb vágást csinált a másik seb mellett, és megtöltötte poharát.
gash
A gash across the left side of his face had almost sent him into shock during those first critical .moments.
A bal arcán keletkezett mély vágás miatt majdnem sokkos állapotba került azokban az első, kritikus pillanatokban.

Sinônimos (inglês) para "gash":

gash

Exemplos de uso para "gash" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf somebody had gotten a two-inch gash on his face, they'd remember it, they say.
Ha valaki összeszed egy öt centiméteres sebet az arcára, arra emlékeznének, mondták.
EnglishWiping away the blood, I saw a gash five inches long between my elbow and my wrist.
Amikor letöröltem a vért, egy tizenkét centis sebet láttam a könyököm és a csuklóm között.
EnglishIt was a shallow gash about three inches long on the inside of his thigh.
Sekély, legföljebb nyolc centis barázda volt a combja belső oldalán.
EnglishThe gash in Kalten's side was sizeable, but it did not appear to be too deep.
A vágás Kalten oldalán hosszú volt, de nem tűnt nagyon mélynek.
EnglishAnother, lying on a table, was having a scalp gash tended by Dr. Pilch, the Armys physician.
Egy másiknak aki egy asztalon feküdt - Dr. Pilch, a sereg orvosa kezelte nyílt fejsebét.
EnglishThe gash in his forehead gave him no more trouble, but he bore a brown scar to the end of his days.
A vágás a homlokán több gondot nem okozott neki, de élete végéig viselte a fekete heget.
EnglishPittman touched a still-healing gash on the back of his hand but didn't say anything.
Pittman megérintette a keze fején lévő, még nem teljesen begyógyult sebet, de nem szólt egyetlen szót sem.
EnglishThe chair was upholstered, and large wads of horsehair were protruding out of a long gash in its back.
A széket megfordították, és kettéhasított hátuljából vastag fonatokban lógott ki a lószőr bélés.
EnglishYou just get that boxcar to where we wont have to jump no ten-foot gash into it.
Maga csak vigye szépen olyan helyre a vagont, ahol nem kell háromméternyi mélységet átugrani ahhoz, hogy beszállhassunk.
EnglishThe gash was deep and long, beginning just below the warriors left elbow and continuing up into his shoulder.
A vágás széles volt és mély, a harcos bal könyöke alatt kezdődött, és egészen a válláig ért.
EnglishBut, as if hurried by the threat, the tentacles began drawing him back more rapidly, toward the gash.
A csápok mintha megrettentek volna a fenyegetéstől egyre gyorsabban rángatták Toshiót a hasadék felé.
EnglishThe disarming move cost him a deep gash in his forearm, but he seemed content with the trade.
A lefegyverző mozdulat ugyan mély vágást hagyott az alkarján, de úgy tűnt, a szörnyeteg elégedett a cserével.
EnglishIt was indeed this gash that Harry Horn had selected for our ascent.
Valóban erre mentünk tovább, és ezt jól is tettük.
EnglishI thought it was a huge, bloody gash, Susan said, raising one hand to touch the new, smooth skin.
- Azt hittem, hogy egy csúnya, véres sebhely - mondta Susan, és felemelte a kezét, hogy megtapintsa a bőrét.
EnglishHe sat up groaning, touching a thin gash where the breaking canoe had stroked his forehead.
- El hát - tápászkodott fel nyöszörögve Gordon, s a hosszú sebet tapogatta, amit a kettétört kenu ejtett a homlokán.
EnglishKurik winced and put his free hand to his face to wipe the blood from the gash in his forehead out of his eyes.
Kurik fájdalmasan elfintorodott, és szabad kezével kitörölte a homlokán tátongó sebből a szemébe csorgott vért.
EnglishSparhawk took advantage of that momentary flinch and stabbed quickly, opening a gash in Ghwerig's right shoulder.
Sparhawk kihasználta ellenfele pillanatnyi megingását, és gyorsan előredöfött, mély sebet ejtve Ghwerig jobb vállán.
EnglishOnce he'd reached out, held Armand with all his strength, and tried to gash the skin of his throat.
Hatalmas fény világított, mintha váratlanul összekapcsolódott, létfontosságúvá nemesedett volna minden álma, de aztán ez is kihunyt.
EnglishGez, still partially stunned, could not parry them all and the assassin opened a gash in the false gnoll's side and forearm.
A még mindig tompa Gez nem tudta hárítani az összes csapást, így Riven felhasította az oldalát és az alkarját.
EnglishA deep gash split the side of the metal-mound.