Como se fala "gallantly" em húngaro

EN

"gallantly" em húngaro

EN gallantly
volume_up
{advérbio}

gallantly (também: affably, courteously, nicely, politely)
Prince Jaswyn gallantly leapt to his feet and escorted Madouc to a place at his table.
Jaswyn herceg udvariasan felugrott, és odakísérte Madoucot az asztalukhoz.
Venkman grinned gallantly and, slinging another trash bag over his shoulder, dashed inside.
Venkman udvariasan vigyorgott és egy másik szennyeszsákot felragadva bement.
gallantly (também: heroically)

Sinônimos (inglês) para "gallantly":

gallantly
gallant

Exemplos de uso para "gallantly" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Englishthe surgeon asked gallantly.
Miért is nem voltak ilyen zsaruk az én koromban? sóhajtott lovagiasan a sebész.
EnglishThen I am happy, said Poirot gallantly, to be able to restore it to you.
Én pedig boldog vagyok mondta Poirot gálánsán , hogy visszaszolgáltathatom.
EnglishHe was pinned to the wall, afraid to move, but gallantly trying to appear nonchalant.
McThune nem mert elmozdulni a faltól, de igyekezett közömbös nyugodtságot erőltetni magára.
EnglishI contend it's unconstitutional, Your Honor, Alliphant said gallantly.
- Fenntartom, hogy alkotmányellenes jelentette ki Alliphant merészen.
EnglishHe gallantly held the door open, shut it behind her, then walked around to get in himself.
Gálánsan kinyitotta az ajtót a lány előtt, majd becsukta, miután beszállt, és megkerülte a kacsit.
EnglishPoirot gallantly produced some loose change, and he and Mrs. Oliver went inside the building together.
Poirot lovagiasan aprópénz után kutatott, majd Mrs. Oliverrel együtt belépett az épületbe.
EnglishPoirot came gallantly to the rescue, completely immersing a pair of white suède shoes in doing so.
Poirot lovagiasan a segítségére sietett, s ezenközben teljesen eláztatta hófehér antilop cipőjét.
EnglishNevertheless, things are as they are and it falls to me to gallantly accept the duties I have been given.
Ennek ellenére úgy áll a dolog, hogy lovagiasan fel kell vállalnom a rám háruló kötelezettségeket.
EnglishHe inclined his head gallantly and said, On the day when your father offers you to me, lady Elaine, I will not refuse him.
- Mihelyt atyád fölkínálja nekem a kezedet, Elaine úrnő, nem fogok nemet mondani.
EnglishThe motor boat came gallantly up beside the piling of the dock.
A csónak vitézül beállt a stég gerendafalához.
EnglishBooker's client is trying gallantly to control his emotions, and his lawyer has run out of things to say.
Booker ügyfele derekasan igyekszik, hogy úrrá legyen az érzelmein, és az ügyvédje már nem tud mit mondani neki.
EnglishI'll take you right home, he said gallantly.
- Rögtön hazaviszlek - felelte Ryan előzékenyen.
EnglishThank you, ma'am, Ding replied gallantly.
Köszönjük, asszonyom felelte gálánsan Chavez.
EnglishSo could I, said Ravelston gallantly.
Nekem is jól esne felelt lovagiasan Ravelston.
EnglishPlanch inclined his head gallantly.
EnglishVictoria rallied gallantly.
EnglishI protested gallantly.
EnglishPoirot said gallantly: Mademoiselle, if you are not married, it is because none of my sex have been sufficiently eloquent.
- Mademoiselle - mondta Poirot lovagiasan -, ha nem ment férjhez, ez csak azért van, mert a férfiak között eddig nem akadt olyan, aki eléggé ékesszóló lett volna.
EnglishPanamon gallantly ignored the moans for a brief time, but at last, losing all patience, leaped to his feet and drew his dagger to cut the Gnome's tongue out.
Panamon egy ideig nem törődött a nyögésekkel, de végül elvesztette a türelmét, felpattant és tőrt rántott, hogy kivágja a gnóm nyelvét.