Como se fala "from" em húngaro

EN

"from" em húngaro

HU
EN

from {preposição}

volume_up
from
volume_up
tól {prep.}
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts the selection from the highest value to the lowest value, that is from Z to A or 9 to 0.
A kijelölt részt csökkenő sorrendben, azaz Z-től A-ig, illetve 9-től 0-ig rendezi.
Sorts the selection from the lowest value to the highest value, that is, from A to Z or 0 to 9.
A kijelölt részt növekvő sorrendben, azaz A-tól Z-ig, illetve 0-tól 9-ig rendezi.
from
volume_up
től {prep.}
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts the selection from the highest value to the lowest value, that is from Z to A or 9 to 0.
A kijelölt részt csökkenő sorrendben, azaz Z-től A-ig, illetve 9-től 0-ig rendezi.
Sorts the selection from the lowest value to the highest value, that is, from A to Z or 0 to 9.
A kijelölt részt növekvő sorrendben, azaz A-tól Z-ig, illetve 0-tól 9-ig rendezi.

Exemplos de uso para "from" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishThe man in coveralls leaned in and produced a small aerosol can from his sleeve.
Az overallos férfi behajolt, és kis aeroszolos dobozt varázsolt elő ruhaujjából.
EnglishVarious exhortatory banners hung from the rails at the front of the upper decks.
A felsőbb szintek elején hatalmas zászlók lógtak, hajrára buzdítva a csapatokat.
EnglishThis Maxentius who lived only six miles from the city walls was himself a beast.
Ez a Maxentius, aki csak hat mérföldre lakott a várostól, maga is vadállat volt.
EnglishBanning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
Banningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
EnglishGalath flushed in embarrassment and looked away from the mage royal's calm face.
Galath zavartan dőlt hátra és vette el tekintetét a máguskirály nyugodt arcáról.
English. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
írásban. - (NL) Tényleg nem tanult ez a Parlament a múltban elkövetett hibáiból?
EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishShe sang to herself, that song, mat sweet song from the music box, Celeste Aida.
Magában énekelni kezdett; azt az édes kis dalt a zenedobozból, a feleste Aidá-t.
EnglishAnd now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
EnglishOne of my soldiers caught this peasant stealing a turnip from the castle garden.
Az egyik emberem elfogta ezt a parasztot amint répát lopott a kastély kertjéből.
EnglishThere was no end of new satire and history coming from Rome and from Alexandria.
Rómából és Alexandriából kifogyhatatlanul ömlöttek az új szatírák és históriák.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishShe drew a handful of walnuts from her bosom, split one neatly, and began to eat.
Az asszony egy marék diót vett ki a kebléből, feltört egyet és majszolni kezdte.
EnglishKim choked as bare-headed Father Victor sailed down upon them from the veranda.
- Itt a páter! - szólt Kim fuldokolva, Victor atya a verandáról feléjük tartott.
EnglishLoads the numbering styles from the selected document into the current document.
Betölti a számozási stílusokat a kijelölt dokumentumból az aktuális dokumentumba.
EnglishWith the exception of Article 3, it shall apply with effect from 1 January 2005.
A 3. cikk kivételével, ez a rendelet 2005. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
Englishthe woman called from the cash ister, already ringing him up.
A szokásosat, Jared? kérdezte a nő, de már ütögette is a pénztárgép billentyűit.