EN extract
volume_up
{substantivo}

1. geral

extract (também: abridgement, abridgment, abstract, digest)
volume_up
kivonat {subst.}
Szójabab kivonat.
50 ¶l of the extract to be analysed are put, as a row of drops, close together on to each strip, approximately 1.5 cm from the edge.
Az elemzendő kivonat 50 ?l-ét - egymáshoz közeli cseppek sorában - helyezzük mindegyik csíkra, körülbelül 1,5 cm-re a lemez szélétől.
extract (também: essence, quintessence)
volume_up
eszencia {subst.}
kávékivonat és -eszencia: 200 gramm;
extract (também: excerpt)
extract
volume_up
extraktum {subst.}
extract
volume_up
extrakt {subst.}

2. química

extract
volume_up
párlat {subst.}

Exemplos de uso para "extract" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOf course he failed in his attempt to imprison me and extract from me the secret.
Természetesen nem sikerült neki bebörtönöznie, és kiszednie belőlem a titkot.
EnglishThe important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Feltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
EnglishAll with foil capsules at the tip filled with silver nitrate, and garlic extract.
Mindegyiknek kis kapszula a tetején... ezüst nitráttal és fokhagyma kivonattal töltve.
EnglishTo extract 1 g of gold, it is necessary to move and treat, on average, 5 000 kg of ore.
1 gramm arany kinyeréséhez átlagosan 5 000 kg ércet kell kitermelni és kezelni.
EnglishExtract follows: POWELL: There's a tricky financial angle to this business, Commissioner.
POWELL: Van ennek az ügynek egy nagyon különös pénzügyi vonatkozása, parancsnok.
English... that you can extract files just by dropping them on to Konqueror, the file manager?
... hogy archívumok kitömörítéséhez elég azt egy Konqueror ablakra ráejteni?
EnglishTransfer the acid solution containing the dye to the funnel and extract.
A festéket tartalmazó savoldatot a tölcsérbe át kell önteni, majd extrahálni.
English...selected a platoon of men to extractJackson Ngwe, a local warlord.
...szervezett egy osztagot, hogy foglyul ejtse Jackson Nuwe-t, a helyi hadvezért.
EnglishIf we continue now and always to extract raw materials, we will never see the end of things.
Ha a továbbiakban elvégezzük a nyersanyagok kivonását, nem tapasztalunk hiányt.
EnglishSo let me show you what happens when we put in an extract from red grapes.
Hadd mutassam meg, mi történik, ha hozzáadunk piros szőlő kivonatot.
EnglishIn the 1930s we got 100 units of energy back for every one that we put in to extract it.
Az 1930-as években 100 egységnyi energiát nyertünk minden kitermelésbe fektetett egységből.
EnglishThe extract is concentrated and separated by thin layer chromatography using silica gel.
A kivonatot bepároljuk és szilikagél vékonyrétegen kromatográfáljuk.
EnglishEarlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Korábban Martin Schulz idézett egy passzust a G20-ak valamelyik üres kinyilatkoztatásából.
EnglishAN AQUEOUS EXTRACT OF THE SAMPLE AT 60 *C IS OBTAINED AND FILTERED .
A mintából 60 °C hőmérsékleten vizes kivonatot készítünk és leszűrjük.
EnglishAnd then I could withdraw the bolt, which would extract the live cartridge and throw it away.
Vagy visszahúzhatom a zavart, s az kihozza az éles töltényt és kiveti.
EnglishThey were bred as miners, to extract ores on metal-poor worlds.
Bányásznak tenyésztették ki őket, hogy érceket hozzanak felszínre fémszegény világokon.
English' 'Then I go to the President, and probably we extract anyone who wants to be extracted.
Akkor elmegyek az elnökhöz, és alkalmasint kihozunk bárkit, aki azt akarja, hogy elhozzuk onnan.
EnglishAn extract is prepared from the peel using dichloromethane in an acid medium.
A gyümölcshéjat savas közegben diklórmetánnal extraháljuk.
EnglishCould not extract first message id from server response: %1
Nem sikerült kifejteni az első üzenetazonosítót a kiszolgáló válaszából: %1
EnglishCould not extract first message number from server response: %1
Nem sikerült kifejteni az első üzenetszámot a kiszolgáló válaszából: %1