Como se fala "envious" em húngaro

EN

"envious" em húngaro

EN envious
volume_up
{adjetivo}

envious (também: green-eyed, grudging, jealous, jaundiced)
volume_up
irigy {adj.}
You have been talking to envious men, said Brother John.
Ön irigy emberekkel beszélhetett - állapította meg John testvér.
You are envious because Menion is the son of kings and able to live any way he chooses.
Irigy vagy, mert Menion királyok leszármazottja, és úgy élhet, ahogy akar.
Slattery bizonytalan és irigy ember volt.
envious (também: evil, ill, iniquitous, maleficent)
volume_up
gonosz {adj.}
envious (também: indignant, irate, rough, testy)
envious
And when you come back you can make an old man envious with tales of your adventures.
És ha visszajössz, elmesélheted egy irigykedő öregembernek a kalandjaidat.

Sinônimos (inglês) para "envious":

envious

Exemplos de uso para "envious" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHe had logged enough hours on the Falcon to make most space pilots envious of his experience.
Számtalan órát töltött a Falconon másodpilótaként, és ezalatt elegendő tapasztalatot szerzett.
EnglishI think it would be very unusual for anyone here, or anyone watching, to be envious of the Queen of England.
Szerintem elég meglepő lenne, ha bármelyikünk is irigyelné az angol királynőt.
EnglishHe had noticed something that Ignacio, in the midst of his envious chatter, had failed to catch.
Észrevett valamit, ami az irigyen fecsegő Ignációnak nem tűnt fel.
EnglishAs a writer, Garp was both envious and mistrustful of people who read as much as Helen.
Garp mint író részint irigyen, részint gyanakvóan tekintett mindazokra, akik Helenhez hasonlóan sokat olvastak.
EnglishMany of the local Han Chinese are also envious of them.
A helybeli han kínaiak egy része irigykedik rájuk ezért.
EnglishI was immediately envious and suddenly full of despair.
Azonnal megrohant az irigység és a váratlan csüggedés.
EnglishMany countries would be envious of these statistics.
Sok ország megirigyelhetné ezeket a statisztikákat.
EnglishFor a moment, he was both envious and angry.
Az első pillanatban dühös lett és irigységet érzett.
EnglishGod, you're an envious woman, Fowler thought.
Új időket élünk, új módszerekre van szükségünk.
EnglishLove is not envious or boastful or arrogant or rude.
English_ Ralph watched them, envious and resentful.
Ralph sértődötten, irigyen figyelte őket.
English'You are envious of an earlier time, then.'
EnglishHe wasn't envious, he said.
EnglishI'm envious of Juan Diego.
Englishto make sb envious of sth
EnglishYou're envious, he said.
English'Do not be envious.
EnglishOkay, what we know is that the PRC is looking with envious eyes at the Russian mineral discoveries in the central and northern parts of eastern Siberia.
Oké, amit tudunk, az az, hogy a KNK irigykedve nézi a Kelet-Szibéria középső, illetve északi részében felfedezett új orosz lelőhelyeket.
EnglishThe others arrived in a bunch, both resentful and envious of their col- league, because they all noticed that the chief's office was lit and occupied.
A többiek egy kupacban érkeztek, bosszúsan és irigyen kollégájukra, hiszen mindnyájan észrevették, hogy a főnök irodájában világos van, és nem üres.
EnglishIncapable of anger toward Saul, he nonetheless felt envious, for Saul had managed to stay true to Eliot and yet find self-fulfillment.
Bár Saulra képtelen volt haragudni, mégis féltékenységet érzett, amiért a fivére hűséges tudott maradni Eliothoz anélkül, hogy lemondott volna az önmegvalósítás igényéről.