Como se fala "entrusted to" em húngaro

EN

"entrusted to" em húngaro

Veja exemplos com "entrusted to" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para entrusted to em Húngaro

to entrust verbo
to preposição

Exemplos de uso para "entrusted to" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHardenbrook concealed documents - - entrusted by Van Garrett to his faithful servant.
A jegyző pedig elrejtette a papírokat, melyeket Van Garrett hű szolgájára bízott.
EnglishHer protection and well-being are entrusted to an order of Elven youth called Chosen.
A fa ápolása és oltalma a fiatal elfekből álló rend, a Választottak feladata.
EnglishThey have entrusted me with highly intimate details, without restraint.
Éjszaka érkeznek, hogy elpanaszolják bánatukat, és fenntartás nélkül megbíznak bennem.
EnglishThe citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.
A polgárok felruháztak minket azzal a joggal, hogy a nevükben gyakoroljuk a hatalmat.
EnglishYou seem to be saying that this is too serious a matter to be entrusted to the people.
Úgy tűnik, Ön azt mondja, hogy ez túl fontos kérdés ahhoz, hogy az emberekre bízzuk.
EnglishBut if I'm not mistaken, he entrusted some money for Ovid to Marius, the blond one.
De ha nem tévedek, apám némi pénzt adott át Mariusnak, a magas szőkének Ovidius számára.
EnglishLadies and gentlemen, this is the task with which history has entrusted us today.
Hölgyeim és uraim, ez az a feladat, amit a történelem ma ránk osztott.
EnglishThe issue of financing security charges should be entrusted to the individual Member States.
A biztonsági díjak finanszírozásának kérdését az egyes tagállamokra kell bízni.
EnglishWhy had she never entrusted to him the myths of which the blood drinker Lestat sang?
Miért nem avatta be a regékbe, amelyekről a vérivó Lestat énekelt?
EnglishI don't know how the government could have entrusted him with such an office.
Nem értem azokat ott fönt, hogyan bízhattak rá ilyen tisztséget: rosszabb ez, mint egy jakobinus!
EnglishTaxes and fiscal policies are not, however, entrusted to the European Union.
Az adókkal és a fiskális politikával kapcsolatos feladatok azonban nem az Európai Unióra tartoznak.
EnglishPay no attention to the commission with which I entrusted you.
- Igen, újból én vagyok, Ne törődjön többé azzal a megbízással, amit adtam.
EnglishShould this task of monitoring the fight against illegal exploitation be entrusted to MONUC?
De a MONUC-ra kell-e bízni az illegális kitermelés elleni küzdelem ellenőrzésének feladatát?
EnglishNo one had a better right to be entrusted with its care and preservation.
Senkinek nincs több joga, hogy vigyázza és őrizze a talizmánt.
EnglishThe IGC fulfilled the mandate entrusted to it by the Council.
A kormányközi konferencia teljesítette a Tanács által rábízott feladatot.
EnglishI entrusted my errand to him and returned to Mrs Crale.
Megkértem, hogy hívja fel helyettem ő az orvost, én pedig visszasiettem Mrs. Crale-hez.
EnglishIt was a marvelous secret from the Christian past that he bore, which he had entrusted to a mortal girl.
Valami csudálatos titkot tudott meg a keresztény múltból, és rábízta egy halandó lányra.
EnglishBut never had anyone entrusted to me such bronze and steel weapons.
Még senki sem ruházott fel ilyen bronz- és acélfegyverekkel.
EnglishAnd it was the first time someone ever entrusted me with a responsibility based simply on my profession.
Ez volt életemben a legelső alkalom, hogy foglalkozásom után ítélték meg személyiségemet.
EnglishI would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
Sok sikert kívánok neki ráruházott feladatai elvégzésében.

Aprenda outras palavras

English
  • entrusted to

Ainda mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.