Como se fala "to entrap" em húngaro

EN

"to entrap" em húngaro

EN to entrap
volume_up
[entrapped|entrapped] {verbo}

to entrap (também: to clutch, to grab, to grasp, to grip)
to entrap (também: to con, to gag)
to entrap (também: to decoy, to ensnare, to trap, to mesh)
to entrap (também: to fish out, to land, to fish up)

Exemplos de uso para "to entrap" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWith that information, Chief Porter could have figured a way to entrap Robertson.
ségével aztán Porter rendőrfőnök kieszelhette volna, hogyan ejti csapdába Robertsont.
EnglishWhy didn't you come to me, give me a chance to figure a way Harlo could entrap himself?
- Miért nem kerestél meg, hogy együtt találjuk ki, miként csalhatnánk Harlót csapdába?
EnglishHowever, she'd tabled, indefinitely, pending plans to entrap other escorts.
Persze tett néhány erőtlen kísérletet más kísérők felhajtására is.
EnglishAnd for a moment of passion, would she entrap him into a lifelong pledge?
S vajon szabad-e egyetlen szenvedélyes pillanatért életre szóló hűségesküt kicsalnia a férfitól?
EnglishI also took from Nerndel the spells he used to entrap her- so ye are stuck with her, young Master Mage.
Ráadásul megfosztottam Nerndelt azoktól a varázslatoktól, melyekkel bebörtönözte őt.
EnglishThe object is simple-to offset my opponent with the suspicion that I'm establishing a network to entrap him.
A cél egyszerű el kell altatnom az ellenfél gyanakvását, nehogy azt higgye, csapdát akarok állítani neki.
EnglishI would not seek to entrap you, mademoiselle.
Én nem akarom kegyedet csapdába csalni, mademoiselle.
EnglishThe judgment should not entrap us into continuing to authorise minimum standards alone in future for posted workers.
Az ítélet nem ejthet bennünket abba a csapdába, hogy továbbra is a kiküldött munkavállalók számára csak a minimális normákat engedélyezzük.
EnglishThere had been a small possibility that the cards he had been provided at Magick Matrix might have been designed to entrap him here.
Volt egy kicsike esély arra, hogy a Magick Mátrix találkozó során kapott kártya arra szolgálna, hogy csapdába ejtse őt az ellenőrzőponton.
EnglishHis rancour was mainly directed to Ralph, but Ursula came in for her share, since he regarded her as a girl who had deliberately tried to 'entrap' the adopted son of a very wealthy man.
Dühe főleg Ralph ellen irányult, de Ursula is megkapta tőle a magáét, mivel nézete szerint a lány szándékosan megpróbálta tőrbe csalni" egy dúsgazdag ember fogadott fiát.