Como se fala "to defer" em húngaro

EN

"to defer" em húngaro

EN to defer
volume_up
[deferred|deferred] {verbo}

Exemplos de uso para "to defer" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI shall defer to your wisdom in such matters, Elder Al'Kali, the high mistress said.
- E dolgokban meghajlok bölcsességed előtt, IdősAl'Kali - mondta a főúrnő.
EnglishAnd you defer to me and call on my wisdom where most others would be too proud to do so.
- Behódolsz nekem, és kikéred a tanácsomat, miközben mások túl büszkék lennének ehhez.
EnglishThe disciples aren't blind, so they defer to me because of Arasham's supposed favour.
A beavatottak nem vakok, ezért alkalmazkodnak hozzám, mert ezzel Arasham kedvére tesznek.
EnglishDid you marry me because you really love me, or did you just defer to me because I'm the queen?'
Azért vettél el feleségül, mert valóban szeretsz, vagy mert én vagyok a királynő?
EnglishMr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
Elnök úr! Amennyiben egyetért, szeretnénk indítványozni Thjis Berman jelentésének elhalasztását is.
EnglishWe will defer that decision for the NCA when we call the Charlie conference.
Ezt a döntést a nemzeti parancsközpontnak engedjük át, mihelyt összehívjuk a Charlie-értekezletet.
EnglishIf we do not vote on them, we will not defer them to the next sitting.
Amennyiben nem szavazunk ezekben a kérdésekben, ezeket már nem visszük át a következő ülésszakra.
EnglishNow the old man took charge, and the Borderman was quick to defer.
Előlépett az öregember, mire a határvidéki gyorsan visszahúzódott.
EnglishCannot defer past the alarm's next reminder (currently %1)
A figyelmeztetést nem lehet elhalasztani a következő megismétlődés (jelenleg %1) utánra
EnglishWill you give me leave to defer your raptures till I write again?
- Megengedné, hogy elragadtatását a következő levélben közöljem?
EnglishWe should not now defer it until after the EU-Ukraine summit.
Nem szabadna ezt az EU-Ukrajna csúcstalálkozó utánra halasztanunk.
English'Defer to me with these words, and I'll love you all the more.'
Tisztelj meg ezzel a szóval, és még jobban foglak szeretni.
EnglishLet’s defer that for now and just say I serve as aide- de-camp to General Volsci Macklin, who is your host.
Maradjunk annyiban, hogy vendéglátójuk, Volsci Macklin tábornok szárnysegédje vagyok.
EnglishWe must not defer the origin marking by carrying out studies; we need to implement it right now.
Nem halogathatjuk az eredetmegjelölést tanulmányok készítésével, most azonnal kell azt megvalósítanunk.
English(Parliament approved the request to defer the vote)
(A Parlament elfogadta a szavazás elnapolására vonatkozó kérelmet)
EnglishMember States may defer compulsory application of the principle of equal treatment with regard to:
A tagállamok a következők tekintetében elhalaszthatják az egyenlő bánásmód elvének kötelező alkalmazását:
EnglishI will, of course, defer to our holy mother.
Ez esetben természetesen meghajlok az anyaszentegyház akarata előtt.
EnglishFor the moment, they decided, in the absence of guidance from their governments and central banks, they would defer buying U.S.
Tiszta, friss idő volt, úgy érezte, nem is árt egy kis séta, legalább lejárja az ebédet.
EnglishAt this point, I have to defer to Jos's judgment.
Ebben a kérdésben Jósé ítéletére kell bíznom magam.
EnglishI think I defer on such questions to Mr. van Damm, the National Security Adviser said after a moment's considera­tion.
Ennek eldöntését inkább Mr. Van Dammra bíznám felelte némi gondolkodás után a nemzetbiztonsági tanácsadó.