Como se fala "defeat" em húngaro

EN

"defeat" em húngaro

volume_up
defeat {subst.}

EN defeat
volume_up
{substantivo}

defeat (também: beating, thrashing, whipping, overthrow)
volume_up
vereség {subst.}
On the other hand, a defeat would be di- sastrous at this juncture.
Másrészt viszont egy vereség katasztrofális lehet ilyen kritikus helyzetben.
There was no escaping the certainty of defeat.
Mindenütt az elkerülhetetlennek látszó vereség félreismerhetetlen jelei.
Suppose the game they were playing ended without defeat or victory on either side?
Lehet, hogy a lejátszandó játszma győzelem és vereség nélkül végződik?

Sinônimos (inglês) para "defeat":

defeat

Exemplos de uso para "defeat" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEven tually, after defeat by the Danaans, they migrated south into Skaghane
Idővel vereséget szenvedtek a danaanoktól, és dél felé vándoroltak Skaghane-be.]
EnglishBantry was never one to acquiesce in defeat.
A természettől fogva türelmetlen Bantryné sohasem nyugodott bele a vereségbe.
EnglishThey have the ability to attack us, and we do not have the ability to defeat them.
Õk képessé váltak lerohanni minket, mi pedig nem vagyunk képesek megvédeni magunkat.
EnglishShe'd shared every victory and defeat of her eighteen years with Tommy-Ray.
Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.
EnglishShe had the bad luck to defeat the goddess Athena in a weaving contest.
Az a balszerencse érte, hogy szövőversenyben le találta győzni Athéné istennőt.
EnglishAll alone, I cannot defeat the magelords, she murmured, ad-mitting it at last.
- Egyedül nem tudom elintézni a máguslordokat. - mormolta magában végül elfogadva a tényt.
EnglishUnder her foot, the windshield-washer couldn't quite bring himself to admit defeat.
A Carson talpa alatt fekvő srác még mindig nem akarta belátni, hogy vereséget szenvedett.
EnglishThis is what defeated the Lisbon Strategy and it will defeat this strategy also.
Ez az, ami meghiúsította a Lisszaboni Szerződést, és meg fogja hiúsítani ezt a stratégiát is.
EnglishStrength of arms and fighting skills alone were not enough to defeat this enemy.
Erős kar és harci tapasztalat önmagában nem elegendő ennek az ellenségnek a megsemmisítésére.
English'He told them it was the only way to defeat the Culture and save him.
Azt mondta nekik, ez az egyetlen módja, hogy legyőzzék a Kultúrát és megmentsék őt.
EnglishDialogue is the only way to defeat the worst angels of our nature.
A párbeszéd az egyetlen módja természetünk legrosszabb angyalainak legyőzésének.
EnglishPsychohistory is its own defeat, Daneel said to Lodovik in the cell, before the release.
- A pszichohistóriában benne rejlik saját maga kudarca is - mondta Daneel a cellában.
EnglishWhen God stopped the sun to give Joshua time to defeat the Amorites.
Amikor Isten megállította a napot időt adva Józsuának, hogy győzedelmeskedjen.
EnglishIt is one thing to question defeat, but now you question victory, wife.
Egy dolog megkérdőjelezni a bukást, de te most a győzelmet kérdőjelezted meg, asszony!
EnglishThen they opened again and looked at the tormentors in total, absolute defeat.
Amikor újra felemelkedett, a teljes vereséget szenvedett ember pillantásával nézett kínzóira.
EnglishHow could it not be worth the greatest danger, the greatest and most ghastly defeat?
Hát nem megéri kockáztatni a legnagyobb veszélyt, a legcsúfosabb és leggyászosabb vereséget?
EnglishThroughout history, there has been one way to defeat ruling classes, Sybyl continued.
A történelem során csupán egyetlen mód volt az uralkodó osztály legyőzésére folytatta Sybyl.
EnglishShe lifted her shoulders and hands and let them fall in a gesture that accepted defeat.
A lány reménytelen mozdulatot tett, mint aki elismeri, hogy legyőzték.
EnglishThe quizmaster howled soundlessly in mock despair at a contestant's defeat.
A műsorvezető tettetett kétségbeeséssel, némán felkiáltott, amikor az egyik játékos kiesett.
EnglishBoth ending up with the very weapons they'd forged to defeat their enemies turned on themselves.
Mindkettőjüket az a fegyver győzte le, amellyel ellenségeik ellen akartak küzdeni.