EN decaying
volume_up
{adjetivo}

decaying (também: rotting, putrescent, festering)
The sickening stench of blood and decaying flesh washed out over them.
Megcsapta őket a rothadó hús és a kiontott vér émelyítő bűze.
Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse...
Atadja nekik rút, rothadó tetememet...
`This is death,' he told her, pointing to the decaying corpse of a woman, `which we cannot suffer.
Ez a halál mondta neki, egy nő rothadó tetemére mutatva amit nem tudunk elszenvedni.
decaying (também: putrid, festering)
I saw that newspapers and large brilliantly colored Holy Pictures papered all of the decaying walls.
A korhadó falakat úgy kitapétázták újságokkal és rikító szentképekkel, hogy csak a mennyezeten látszott a vakolat.
The stomach area was a cheesy whitish shade, like the gut of a rotted stump or the throat of a decaying swamp-lily.
A hasa táján sárgásfehér árnyalatúnak tűnt, akár egy korhadó tuskó; vagy egy bomló mocsári liliom belseje.
The ground beneath them was a bank covered with coarse grass, torn everywhere by the upheavals of fallen trees, scattered with decaying coconuts and palm saplings.
Alattuk a talajt vastag, durva fű fedte, a fűben egymás hegyen-hátán kidőlt fák, rajtuk korhadó kókuszdiók és fiatal hajtások.
decaying (também: decadent, failing, retrogressive)
In a way, of course, he knew - it was precisely this that Antichrist existed to point out - that life under a decaying capitalism is deathly and meaningless.
Bizonyos értelemben persze tudta az Antikrisztus is erre akarta felhívni a figyelmet , hogy a hanyatló kapitalizmusban az élet halálosan értelmetlen.
decaying (também: dilapidated, ramshackle, ruinous, shaky)
So here she was, aching and scheming on a decaying rooftop in Trades Ward.
Így került a kereskedőnegyedbe, a düledező kémény tövébe.
JUDITH WILSON lived on the second floor of a decaying old house filled with two-room student apartments.
Judith Wilson egy diáklakásokkal teli, düledező ház második emeletén lakott.
In olden times the river meadows had supported a series of farmsteads, which had disappeared leaving only the crumble of stone fences and a few decaying ruins.
A régi időkben az árterület több gazdaságot is ellátott, amelyekből mostanra nem maradt más, csak düledező kerítések és romok.
decaying (também: faint)
decaying
decaying (também: failing, deteriorative)
volume_up
romló {adj.}
decaying
decaying

Exemplos de uso para "decaying" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishPitch black, in fact; the luminescence from the decaying terata was dimming fast.
Koromsötét lesz, és ami azt illeti, a felbomló terata izzása rohamléptekkel halványodik.
EnglishA greasy spittle hung from his decaying yellowed teeth, his breathless and colorless mouth.
Sárga, szuvas fogairól, élettelen, színtelen szájából síkos nyálfonalak lógtak.
EnglishShe had been raised in a decaying apartment building in one of Chicago's worst neighborhoods.
Chicago egyik legszörnyűbb negyedében, egy lepusztult bérházban nőtt föl.
EnglishHe'd directed the driver to one of the few decaying sections of the city.
Az egyik lerobbant negyedbe fuvaroztatta magát, abba a fajtába, amelyből már kevés volt a városban.
EnglishI think you're too inquisitive for your own good, that's why, he said, his smile decaying a little.
Azt hiszem, kíváncsibb vagy a kelleténél mondta, és közben kissé elhalványult a mosolya.
EnglishThe sole light source, the decaying terata, was fitful, but her eyes were well accustomed to it by now.
Az oszladozó terata fénye szeszélyes volt ugyan, de mostanra mindannyian hozzászoktak.
EnglishFilaments of matter as dark as their bodies trailed beneath them, like coils of decaying gut.
Testük sötétjével vetekedő anyagszálakat húztak maguk után, mint bomlásnak indult zsigerek kötegeit.
EnglishHe tilted back in the decaying lawn chair, almost went over on his back, and used up some more of his screwdriver.
Hátradőlt a szakadozott széken majdnem hátra is esett és kortyolt az italából.
EnglishThe place was dark and decaying, and from where he stood Elminster could see the massive lock on the door.
A hely sötét volt és romos, ahol Elminster állt, onnan jól látta az ajtón lógó hatalmas lakatot.
EnglishAs the truck accelerated, Frank looked back at the decaying apartment
Franknek sikerült elkapnia a plató hátsó ajtaját.
EnglishThey cleaned off the concrete and washed the final decaying lumps of the fish out into the tall grass behind the shed.
Letakarították a betont, a hal utolsó, bomló maradványait kimosták a csűr mögötti fűre.
EnglishFilled with decaying waste as they are, those parts of the body tend to deteriorate a great deal faster than other tissues.
Mivel tele vannak bomló anyaggal, maguk is gyorsabban bomlanak, mit a többi szövet.
EnglishDeadwood and scrub littered the valley floor, decaying slowly in the dark ground, giving it an unpleasantly soft, spongy feel.
A kidőlt fák és halott cserjék undok, lágy, szivacsos réteggé rothadtak a földön.
EnglishStark grinned at him out of his decaying, horribly wrong face.
Komor rávigyorgott foszladozó, rettenetes arcából.
EnglishHalf-hidden behind one of the decaying hangings was a stone shelf that held a watchful row of yellowing human skulls.
Az egyik lyukas faliszőnyeg mögött egy mélyedés húzódott, tele megsárgult emberi koponyákkal.
EnglishYou are the same decaying organic matter as everything else.
Romlandó szerves anyag vagytok, mint minden más.
EnglishHe knew he was turning-there was the bed, now the wardrobe, now the sink-but the forms he fitfully saw were decaying.
Tudta, forog a kötélen, az ott az ágy, most a szekrény, most a mosdó, de a körvonalak elmosódtak.
EnglishThe right hand tore the knitting needle, slimed with decaying brain tissue, from his eyesocket and tossed it aside.
A jobb kéz kiszakította az oszló agyszövetekkel ragacsos kötőtűt a szemgödörből, aztán félrehajította.
EnglishNow those same hands were decaying wreckage.
Mostanra ugyanaz a kéz rohamosan pusztuló ronccsá lett.
EnglishThe decaying bodies lay where they had fallen, still untouched and unburied, less than a hundred yards from the rise.
Az oszladozó tetemek még mindig temetetlenül hevertek, ahol összerogytak, a buckától alig százméternyire.