EN decanting
volume_up
{substantivo}

decanting (também: decantation, transfusion)
decanting (também: decantation, transfusion)
decanting (também: decantation)
decanting (também: decantation, elutriation)
decanting (também: decantation, defecation)
decanting (também: decantation, settling, jigging)

Exemplos de uso para "decanting" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSang Streptocock-Gee to Banbury-T and Bye Baby Banting, soon you'll need decanting.
Azt énekelte, hogy "Mindenki tisztel majd és megáld...", meg azt, hogy "Bébi, isten veled, mindjárt lefejtenek".
EnglishAt least one glance at the Decanting Room, he pleaded.
Legalább egy pillantást a lefejtőteremre könyörgött.
EnglishAnd of course they don't know anything about Malthusian Drill, or bottles, or decanting, or anything of that sort.
És persze fogalmuk sincs a malthusi gyakorlatokról vagy a palackokról, a lefejtésről vagy bármi ilyesmiről.
EnglishThe optimum Decanting Rate at any given moment.
Optimális lefejtési arány bármely adott pillanatban.
EnglishEven after decanting, he's still inside a bottlean invisible bottle of infantile and embryonic fixations.
Még a lefejtés után is mintegy benne van még mindig a lombikban az infantilis és embrionális fixációk láthatatlan palackjában.
EnglishF OSTER was left in the Decanting Room.
Mr. Fostert ott hagyták a lefejtőteremben.
EnglishOne circuit of the cellar at ground level, one on the first gallery, half on the second, and on the two hundred and sixty-seventh morning, daylight in the Decanting Room.
Egyszer körbejárták a pincét a földszinten, egyszer az első emeleten, félig a másodikon, és a kétszázharminchetedik reggel meglátták a napvilágot a lefejtőteremben.
EnglishBlithe was the singing of the young girls over their test-tubes, the Predestinators whistled as they worked, and in the Decanting Room what glorious jokes were cracked above the empty bottles!
Derűs volt a kémcsövek fölé hajló fiatal lányok éneke, az előrendelők fütyörésztek munka közben, s a lefejtőteremben micsoda pompás vicceket meséltek az üres üvegek között!